A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Куликівська громада
Львівська область, Львівський район

Рішення сесії

УКРАЇНА

КУЛИКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
позачергова ІІ сесія  VІІІ демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 грудня 2020 р.№1

смт. Куликів

 

Про порядок денний позачергової  ІІ сесії Куликівської

селищної ради VІІІ демократичного скликання

 

Керуючись п.14 ст.46 Закону України “Про місцеве самоврядування в   Україні” Куликівська селищна рада  ВИРІШИЛА:

 

 1. Про порядок денний позачергової ІІ сесії VІІІ демократичного скликання.
 2. Про приведення назви Куликівської селищної ради  у відповідності до чинного законодавства.
 3. Про внесення змін до штатного розпису Куликівської селищної ради та упорядкування посадових окладів.
 4. Про затвердження Регламенту Куликівської селищної ради.
 5. Про внесення змін до рішення селищної ради від 27 листопада 2020 року № 6 «Про утворення  постійних депутатських комісій Куликівської селищної ради»
 6. Про затвердження Положення про  постійні депутатські комісії  Куликівської селищної  ради  VІІІ-го  демократичного скликання.
 7. Про затвердження персонального складу та обрання голів депутатських комісій Куликівської селищної ради.
 8. Про затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.
 9. Про затвердження Першого заступника  селищного голови.
 10. Про затвердження заступника селищного голови.
 11. Про затвердження Положення про старосту.
 12. Про затвердження старостою сіл  Артасів, Могиляни .
 13. Про затвердження старостою  сіл  Великий Дорошів, Малий Дорошів.
 14. Про затвердження старостою  сіл  Смереків , Перемивки .
 15. Про затвердження старостою  сіл Надичі, Гребінці, Нове Село, Стронятин, Кошелів, Віднів, Сулимів, Звертів.
 16. Про внесеня доповнень до рішення Куликівської селищної ради №11 від 27.11.2020року «Про  умови  оплати праці Куликівського  селищного голови на період до 31.12.2020року».
 17. Про внесення змін до показників селищного бюджету Куликівської селищної ради на 2020рік.
 18. Про початок реорганізації Артасівської сільської ради шляхом приєднання до Куликівської селищної ради.
 19. Про початок реорганізації  Надичівської сільської ради шляхом приєднання до Куликівської селищної ради.
 20. Про початок реорганізації Великодорошівської сільської ради шляхом приєднання до Куликівської селищної ради.
 21. Про початок реорганізації Смереківської сільської ради шляхом приєднання до Куликівської селищної ради.
 22. Про встановлення чисельності  виконавчого комітету Куликівської селищної  ради VІІІ-го демократичного скликання та затвердження його  персонального складу.

 

 

 

 

          Селищний голова                                                              Бова Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

КУЛИКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
позачергова ІІ сесія  VІІІ демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 грудня 2020 р.№2

смт. Куликів                                                                    

 

Про приведення назви Куликівської селищної ради

у відповідності до чинного законодавства 

 

           Враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України №718-Р від 12.06.2020року «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області», постанову Верховної Ради України від 17.07.2020року «Про утворення та ліквідацію районів», керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад», Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій», ст.ст. 26, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Куликівська селищна рада               

          

В И Р І Ш И Л А:

 

          1. Привести у відповідність до чинного законодавства назву Куликівської селищної ради Жовківського району Львівської області, замінивши на Куликівська селищна рада Львівського району Львівської області.

          2. Внести зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

 

            Селищний голова                                              Лілія Бова

 

 

УКРАЇНА

КУЛИКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
позачергова ІІ сесія  VІІІ демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 грудня 2020 р.№3

смт. Куликів                                                                      

 

Про внесення змін до штатного розпису

та упорядкування посадових окладів.

  

         З метою забезпечення функціонування апарату Куликівської селищної ради, керуючись ст.26 ЗУ »Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України  від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» зі змінами та доповненнями, Куликівська  селищна рада

ВИРІШИЛА:

        1.В нести зміни до  штатного розпису апарату Куликівської селищної ради на 2020рік, затвердивши додаток №2 до рішення Куликівської селищної ради №8 від 21.12.2019року «Про затвердження штатного розпису апарату Куликівської селищної ради на 2020року.

 

       2.Відповідно до додатка 50 постанови КМУ №268 від 09.березня 2006р. упорядкувати посадові оклади посадових осіб апарату Куликівської селищної ради на 2020рік:

  -  першого заступника селищного голови  посадовий оклад-11000,00грн;

  - заступника селищного голови посадовий оклад    - 10500,00грн.

  - секретаря ради посадовий оклад – 10500,00грн.;

 - керуючий справами  виконавчого комітету  посадовий оклад – 10500,00грн.;

 - старости  з посадовим окладом -9500,00грн;

      3.Контроль за  виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики, дотримання прав людини.

 

 

 

                   Селищний голова                                                Л. М. Бова

 

УКРАЇНА

КУЛИКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
позачергова ІІ сесія  VІІІ демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 грудня 2020 р.№4

смт. Куликів

 

Про затвердження Регламенту

Куликівської селищної ради.

 

Керуючись п.1, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Куликівська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Регламент Куликівської селищної ради (Регламент додається).

 

 

 

 

 

 

 

           Селищний голова                                                                  Л.М.Бова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Рішенням № 4  від 08 грудня 2020 року

позачергової  ІІ сесії VIIІ скликання   

Куликівськкої селищної ради

 

                                                                

Р Е Г Л А М Е Н Т

РОБОТИ КУЛИКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

VІІІ  СКЛИКАННЯ

Даний Регламент розроблений на основі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та визначає основні засади, принципи і правила діяльності селищної  ради та її органів.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Куликівська селищна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє відповідну територіальну громаду та здійснює від її та в її інтересах функції і повноваження  місцевого  самоврядування.

Повноваження та порядок діяльності Куликівської селищної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», іншими законодавчими актами і нормативно-правовими актами, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії Куликівської селищної ради.

1.2. Регламент Куликівської селищної ради має силу нормативного акту, що визначає:

 • порядок скликання та порядок роботи сесій ради;
 • формування її органів;
 • процедуру підготовки, розгляду та прийняття рішень та інших процедурних питань;
 • функції органів ради та її посадових осіб;
 • формування виконавчих органів ради;
 • порядок здійснення контрольної діяльності і спеціальних процедур;
 •  процедуру діяльності депутатів;

1.3. Діяльність селищної ради здійснюється на принципах законності, гласності, колегіальності, поєднаності місцевих і державних інтересів, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених діючим законодавством України, підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою її органів та посадових осіб.

1.4. Селищна рада, за пропозицією селищного голови, встановлює свою структуру, затверджує чисельність апарату управління та витрати на його утримання.

1.5. Селищна рада несе відповідальність за прийняті нею рішення. Рішення  селищної ради можуть бути оскаржені в судовому порядку.

1.6.Робота Куликівської селищної ради ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує апарат ради, у випадках передбачених Законом України «Про засади державної мовної політики», або сам промовець.

1.7. Представники засобів масової інформації акредитуються на весь час сесії, відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Апарат ради надає представникам засобів масової інформації матеріали сесії, за винятком тих, які розглядаються за спеціальними процедурами.

1.8. У разі порушення законодавства про інформацію або цього Регламенту представниками засобів масової інформації рада може позбавити їх акредитацій на визначений нею термін. Засіб масової інформації, представник якого був позбавлений акредитації має право запропонувати для акредитації іншого свого представника на наступне засідання ради.

1.9. На засіданнях Куликівської селищної ради можуть бути присутні особи за запрошенням, за викликом, депутати інших рад, обрані від виборчих округів, розміщених на території ради, на визначених для них місцях.

2. Посадові особи, яких обирає, призначає чи затверджує Куликівська селищна рада, викликаються безпосередньо, а підлеглі їм службовці через них.

2.1. Інші особи можуть бути присутні на пленарних засіданні ради за умови встановлення їх особи та у межах наявних вільних сидячих та стоячих місць позаду рядів місць для депутатів.

2.2. Запис присутніх осіб проводить апарат ради і список передає головуючому. 

2.3. За рішенням Куликівської селищної ради, яке приймається після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу ради, можуть проводитися її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань.

2.4. На закритому засіданні мають право бути присутніми особи, які визначені радою.

2.5. Рада після обговорення наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо публікації матеріалів цього засідання.

 2.6. Особи, присутні на засіданнях ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

 2.7. Діяльність Куликівської селищної ради, її виконавчих органів здійснюється згідно з планами роботи, які затверджуються радою та виконавчими органами з врахуванням пропозицій постійних комісій і депутатів Куликівської селищної ради .

 2.8. На будинку Куликівської селищної ради постійно піднімається Державний прапор України, а під час засідань ради в сесійному залі встановлюється Державний прапор України та прапор територіальної громади(після його затвердження).

 

2. СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА

 2.1.Селищний голова є головною посадовою особою на території селищної ради.

2.2. Селищний голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, визначеному законом і здійснює свої повноваження на постійній основі.

2.3. Селищний голова очолює виконавчий комітет ради, головує на її засіданнях.

2.4. Селищний голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах / крім викладацької, наукової та творчої роботи у поза робочий час/, займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

2.5. Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення відповідною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

2.6. Повноваження селищного голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.7.Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої ради на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2.8. Організовує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу ради та її виконавчого комітету;

2.9.Підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

2.10.Вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

2.11. Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету;

2.12.Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;

2.13.Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

2.14.Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

2.15.Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, селищного бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

2.16.Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності сільської ради;

2.17.Скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

2.18. Є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

2.19. Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

2.20. Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради; .

2.21. Веде особистий прийом громадян;

2.22. Забезпечує на території селищної ради додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

2.23. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або віднесені радою до відання її виконавчих органів;

2.24. Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

2.25. Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому Законом повноважень.

2.26. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним-перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади-також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

2.27. Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів, селищний голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

2.28. Повноваження селищного голови вважаються достроково припиненими у разі:

2.29. Його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

2.30. Припинення його громадянства;

2.31. Набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

2. 32. Порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою /діяльністю/ встановлених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2.33. Визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

2.34. Повноваження селищного голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або Закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

2.35. Порядок проведення позачергових виборів селищного голови визначається законом про вибори та висловленням недовіри.

3. СЕКРЕТАР РАДИ

3.1.Секретар ради обирається за пропозицією селищного голови з числа її депутатів не пізніше як на 2-й сесії на строк повноважень ради та працює в ній на постійній основі. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд  ради  не менше як половиною депутатів  від загального складу  відповідної ради  якщо  на день  проведення першої сесії селищної ради  не завершені вибори  селищного голови , рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради  запропоновану  селищним головою, та інше, згідно ст.50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Порядок обрання, припинення повноважень та повноваження секретаря ради визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Регламентом.

3.2.Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради за пропозицією  селищного голови відбувається за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу ради.

3.3.Повноваження секретаря ради визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, цим Регламентом. Секретар ради координує роботу постійних комісій ради та є представником ради у виконавчому комітеті за посадою.

4. СЕСІЯ РАДИ

4.1. Рада проводить свою роботу сесійно.

4.2. Сесії ради складаються з пленарних засідань ради і засідань постійних та інших комісій ради, що проводяться у перерві між пленарними засіданнями.

4.3. Порядок скликання сесії визначається статтею 46 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

4.4. У випадках, коли сесія скликається за пропозицією виконавчого комітету, постійної комісії чи на вимогу не менш, як однієї третини обраних депутатів ради, в апарат ради передається протокол засідання із зазначенням питань запропонованих до розгляду сесії .

4.5.Сесія Куликівської селищної ради є правомочною, якщо в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. 

4.6. При відкритті першого пленарного засідання сесії та після закриття сесії виконується Державний гімн України. Усі присутні в залі пленарних зобов’язані стояти під час виконання Державного гімну України, присутні повинні співати гімн, або зберігати тишу.

4.7. Сесію можна закрити тільки після того, коли в ході пленарних засідань ради було розглянемо всі питання порядку денного сесії.

 

5. РОЗПОРЯДОК РОБОТИ СЕСІЇ

5.1. У сесійний період пленарні засідання Куликівської селищної ради проводяться згідно розпоряджень Куликівської селищного голови, якщо радою не буде прийнято іншого рішення.

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЇ

 6.1.Перша сесія новообраної ради скликається територіальною виборчою комісією у терміни, встановлені законодавством України але не пізніше як через два  тижні з  дня  реєстрації  новообраних  депутатів ради   в  кількості, яка  забезпечує  повноважність  складу  ради.

 6.2.Територіальна виборча комісія не пізніш як за 5 днів до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам запрошення  з довідковими матеріалами.

 6.3.. Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова територіальної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та селищного голови і визнання їх повноважень.

6.4. До визнання повноважень депутатів як членів ради новообрана рада може приймати рішення тільки з питань відкриття сесії, обрання робочих органів сесії.

6.5. Після визнання повноважень селищного голови, йому передається ведення сесії.

6.6. Рада до утворення постійних комісій ради затвердження їх складу та обрання голів комісій проводить засідання з таким порядком денним:

1) інформація голови територіальної виборчої комісії;

2)  визнання повноважень новообраних депутатів;

3)  визнання повноважень новообраного селищного голови;

4)  обрання лічильної комісії;

3)  обрання секретаріату сесії;

4)  обрання секретаря ради;

5) обговорення і визначення переліку, кількісного складу і функцій постійних комісій ради;

6.7. Депутати ради можуть пропонувати включити до порядку денного сесії інші питання, які потребують обговорення і затвердження.

 6.8. Формування депутатських груп (фракцій) та постійних комісій проводиться депутатами в пленарний та поза пленарний час.

 

 

7. ЧЕРГОВІ І ПОЗАЧЕРГОВІ СЕСІЇ

7.1.Сесії ради згідно зі статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» можуть скликатися:

- селищним головою;

- секретарем ради;

- однією третиною (1/3) депутатів від загального складу ради;

- постійною комісією ради.

 7.2. Чергові сесії ради скликаються за розпорядженням селищного голови в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць.

7.3. Апарат ради за 10 днів повідомляє депутатів про час проведення і місце проведення та перелік питань, які передбачається внести на розгляд чергової сесії ради. Ця інформація та проекти рішень публікується на її офіційному сайті та надсилається на електронну пошту депутатам.        

 7.4. Позачергові сесії Куликівської селищної ради скликаються у випадку гострої необхідності.

7.5. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради підписані ініціаторами, надсилаються селищному голові з зазначенням питань до порядку денного та проектами документів, розгляд яких пропонується, не пізніше як за три дні до початку сесії.

7.6. Розпорядження про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу проведення, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

7.7. Матеріали позачергової сесії надсилаються не пізніше, як за один день до початку сесії та видаються депутатам при їх реєстрації .

 

8. ПОРЯДОК ДЕННИЙ СЕСІЇ

 

8.1.Проект порядку денного формується апаратом Куликівської селищної ради.

8.2.Пропозиції щодо включення питань до проекту порядку денного сесії можуть  вноситись селищним головою, секретарем ради, постійними комісіями,  депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян, старостами.

8.3.Всі питання включені до проекту порядку денного, які вносяться на розгляд Куликівської селищної ради, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією та іншими постійними комісіями, або ж безпосередньо під час засідання за пропозицією депутатів , підтримкою більшої половини від загальної кількості ради.

 8.4. До проекту порядку денного чергової сесії регулярно включаються звіти виконавчих органів ради, посадових осіб, яких рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує.

8.5. До проекту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії.

8.6. Проект порядку денного та проекти документів позачергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за день до сесії ради.

8.7. Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії ради, можуть розглядатися профільною постійною комісією ради в день проведення сесії. У виключних випадках питання, внесені до порядку денного позачергової сесії, можуть розглядатись на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу. 

8.8. Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог, зміни до нього обговорюються і затверджуються в цілому Куликівською селищною радою більшістю голосів присутніх депутатів. 

8.9. Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.

 

9. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ПИТАНЬ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ СЕСІЇ

9.1.Секретар ради разом з апаратом ради організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд сесії.

 9.2.Пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд сесії ради, можуть вноситися селищним головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян, старостами, а також органами самоорганізації населення, трудовими колективами, політичними партіями і громадськими організаціями.

 9.3.Працівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів зобов’язані надавати ініціаторам проектів рішень допомогу і інформацію, необхідну для підготовки даних питань.

 9.4. Не пізніше як за 3 дні до розгляду питань на сесії постійні комісії ради проводять їх попереднє обговорення.

9.5. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на сесії ради.

 9.6.Проекти рішень, інші матеріали, які вносяться на розгляд ради, не пізніше як за 10 днів до відкриття сесії подаються до апарату ради, та надсилаються на електронну пошту депутатам.

 9.7.Матеріали, підготовлені з відступами від вимог цього Регламенту, приймаються до розгляду на сесії ради, як виняток, лише у випадку, коли вони вимагають термінового вирішення, були розглянуті на профільній комісії та завізовані головами всіх постійних комісій і вносяться до порядку денного сесії в порядку їх надходження.

 

10. РОБОЧІ ОРГАНИ СЕСІЇ

10.1.Для забезпечення роботи пленарних засідань обираються робочі органи сесії з числа депутатів:

- лічильна комісія;

- секретаріат сесії .

 10.2. Лічильна комісія утворюється на пленарному засіданні ради в кількості 3 чоловік на період даного пленарного засідання. У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) комісії або на прохання депутатів замінити їх в складі комісії рада може обрати на період даного пленарного засідання нового члена(членів) лічильної комісії. 

10.3. Перед початком роботи лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря комісії.

10.4. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим поіменним  голосуванням.

10.5.Секретар сесії обирається на пленарному засіданні ради в кількості 1 чоловіка на період даного пленарного засідання.

10.6. Секретар сесії  виконує наступні функції:

• веде протокол пленарного засідання ради;

• проводить реєстрацію депутатів, які бажають виступити в обговоренні питань порядку денного;

• надає допомогу головуючому у веденні сесії ради;

• проводить реєстрацію листів, звернень, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії та передає їх головуючому на пленарному засіданні;

• забезпечує передачу вказаних документів виконавцям.

 10.7. Кількісний та особовий склад лічильної комісії і секретаря сесії затверджується більшістю депутатів від їх загального складу.

 

11. ВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ.

 11.1. Пленарні засідання ради проводяться згідно з розпорядком роботи сесії.

11.2. Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання, за винятком випадків, встановлених цим Регламентом.

 11.3. Пленарні засідання ради відкривають, ведуть і закривають селищний голова або секретар ради, а на першій сесії – голова територіальної виборчої комісії. Якщо вони з будь-яких причин не здійснюють цього, то функції головуючого виконує обраний радою депутат.

11.4. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого, підчас розгляду внесеної ним пропозиції з не процедурного питання та прийняття рішення щодо неї, а також під час розгляду питання, що містить конфлікт інтересів головуючого, він звільняє місце, відведене для головуючого, а ведення засідання доручається іншій особі.

 11.5. Головуючий на пленарному засіданні ради:

1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;

2) виносить на обговорення проекти рішень, інші акти ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

3) організовує розгляд питань;

4) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

6) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

7) ставить питання на голосування, повідомляє його результати;

8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

9) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити у  відповідності з порядком денним сесії;

10) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

11) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

11.6. Під час засідання ради головуючий не перериває промовців, крім випадків, зазначених у цьому Регламенту, не коментує і не дає оцінок щодо їх виступів.

11.7. Головуючий може доручити відповідним особам зачитування письмових документів, пропозицій щодо обговорюваного питання і з питання, підготовленого відповідною комісією ради. Зачитування документів пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.

 11.8.Пленарне засідання ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням.

11.9. На початку пленарного засідання ради і після кожної перерви головуючий проводить реєстрацію депутатів. На початку засідання головуючий повідомляє присутніх про кількість депутатів, відсутніх з поважних причин.

11.10. Якщо відкриття пленарного засідання неможливе у зв’язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає відкриття пленарного засідання на 1 годину, або оголошує дату, на яку переноситься початок сесії ради або дату наступного пленарного засідання.

11.11. На вимогу депутатів головуючий проводить реєстрацію депутатів, присутніх на засіданні.

 11.12.На початку пленарного засідання головуючий оголошує порядок денний. Питання розглядаються в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного пленарного засідання.

 11.13. До початку розгляду питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними, у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході пленарного засідання.

 

12. ПОРЯДОК НАДАННЯ СЛОВА.

 12.1. Час, який надається для доповіді – до 20 хвилин, співдоповіді і заключного слова – до 10 хвилин. Виступаючим в обговоренні, для повторних виступів при обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для виступів з інформацією з питань порядку денного, для заяв, внесення запитів, резолюцій, надається час тривалістю до 5 хвилин, для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок, а також виступів в «Різному» - до 3 хвилин.

12.2. Для надання слова всім промовцям з певного виду виступів, зазначених у пункті 1 цієї статті, на більш тривалий час, ніж встановлено у пункті 1 цієї статті, рада приймає рішення без обговорення більшістю голосів депутатів. У разі необхідності головуючий може на прохання окремого промовця та за згодою більшості депутатів, визначеною шляхом голосування, продовжити йому час для виступу.

12.3. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

 12.4. Рада може визначити загальний час для обговорення питання, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова і в разі необхідності обговорення цього питання проводиться за скороченою процедурою.

12.5. Якщо з’ясується, що визначеного часу для обговорення питань недостатньо, рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення.

12.6. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і в разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба.

 12.7.В необхідних випадках при прийнятті рішення, які потребують юридичного обґрунтування, головуючий може надавати слово юристу.

 12.8.Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу.

 12.9.На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого.

 12.10. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

12.11. Депутат та головуючий може виступити на засіданні ради з одного і того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

12.12. Слово щодо порядку ведення пленарного засідання ради, питань про неприйнятність рішення, для довідки, відповіді на запитання і роз’яснень надається головуючим позачергово, але не перериваючи промовця.

12.13. Запитання доповідачам та співдоповідачам ставляться письмово або усно.

12.14.Головуючий на пленарному засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам втч. і від різних зареєстрованих депутатських груп (фракцій).

 12.15. Доповіді і співдоповіді виголошуються з визначеного місця.

12.16. Якщо головуючий не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи (фракції ) – зазначає і її назву.

 12.17.Перед завершенням роботи сесії у «різному» відводиться час до 30 хвилин для виступів депутатів ради з пропозиціями, зауваженнями, короткими заявами і повідомленнями. Обговорення при цьому, як правило, не проводиться.

 

13. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ.

 13.1.Обговорення питання на пленарному засіданні ради включає:

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

3) виступ чи оголошення думки головою чи представником від профільної постійної комісії;

4) виступи членів постійної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки;

5) виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи (фракції);

6) виступи депутатів;

7) оголошення головуючим про припинення обговорення;

8) заключне слово співдоповідачів і доповідача;

9) уточнення і оголошення головуючим, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

10) виступи депутатів з мотивів голосування.

 13.2.Рішення про необхідність обговорення рада приймає більшістю голосів від присутніх.

 13.3.Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата.

 13.4.Депутат, група депутатів (фракцій) або постійна комісія можуть подати до секретаріату на ім’я головуючого свою окрему думку щодо прийнятого на пленарному засіданні рішення. Окрема думка включається до протоколу сесії.

 13.5.У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися:

1) пропозиції щодо порядку ведення пленарного засідання та організації розгляду питання;

2) пропозиції, поправки постійних комісій, депутатських груп (фракцій), депутатів.

 13.6.Усі пропозиції щодо обговорюваного питання після оголошення його на сесії подаються в усній чи письмовій формі на ім’я головуючого.

 13.7.Тексти виступів депутатів, які виступили, і тих, які не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припинення обговорення за їх бажанням, передаються в секретаріат і включаються в протокол.

 

14. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.

 14.1.Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, які є обов’язкові для виконання всіма розташованими на території ради підприємствами, організаціями, установами, приватними підприємцями, громадськими організаціями, посадовими особами і громадянами.

 14.2. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

14.3. При встановленні результатів голосування враховується голос селищного голови.

 14.4.Рішення ради приймається відкритим поіменним або таємним голосуванням.

14.5. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання допускається лише в випадках, зазначених у цьому Регламенті.

14.6. Рішення ради про припинення обговорення на пленарному засіданні може прийматися, якщо за це проголосувала більшість від присутніх депутатів.

14.7. Питання, що виносяться на розгляд ради, попередньо розглядаються у відповідних постійних комісіях, окрім тих, що були внесені безпосередньо на засіданні сесії.

14.8. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці.

 14.9. Рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими.

 14.10.Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні, а також зазначені в Регламенті, як такі. Процедурні питання не потребують їх попередньої підготовки в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

 14.11.Формою виконання рішень ради може бути протокольне доручення, яке приймається на пленарному засіданні ради на випадок, коли поставлене депутатами чи керівниками виконавчих органів ради питання не ввійшло в проект того чи іншого рішення, але має до нього безпосереднє відношення.

 14.12. Рішення ради приймаються  відкритим поіменним голосуванням шляхом підрахунку голосів чи таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

14.13. Всі рішення приймаються радою відкритим поіменним голосуванням, крім випадків,коли законом чи Регламентом встановлено таємне голосування.

14.14. Дані про результати поіменного голосування роздруковуються апаратом ради і надаються депутатам за їх зверненнями, представникам засобів масової інформації  та можуть розміщуватися на сайті  ради. Результати поіменного голосування є невід’ємною  частиною протоколу  сесії ради.

 14.15.Рішення ради може бути зупинено  селищним головою у відповідності до частини четвертої статті 59 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

14.16. Прийняті радою рішення видаються депутатам за їх вимогою через 10 робочих днів після закінчення відповідного пленарного засідання.

14.17. Про прийняті рішення сповіщається в засобах масової інформації та на сайті Куликівської селищної ради.

14.18. Рішення ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам,посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття.

14.19. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

14.20.. Рішення ради індивідуально-правового характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

14.21.Прийняті рішення підписуються головуючим. Рішення з питань, які розглядалися коли головуючий тимчасово передавав усі свої обов’язки іншій особі у встановленому порядку, підписуються такою особою.

 

15. ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ.

 15.1. Обговорення і голосування з питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з’ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.

15.2. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

 15.3.Після закінчення обговорення питання головуючий оголошує про перехід до голосування, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або пропозиції депутатів.

15.4. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки.

15.5. Якщо окрема думка депутата чи постійної комісії містить пропозиції щодо обговореного питання, головуючий оголошує ці пропозиції і також ставить їх на голосування.

15.6.

15.7. Головуючий може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, який суперечить чинному законодавству.

 15.8. Пропозиції та поправки до проектів рішень ради подаються депутатами доповідачу з даного питання у письмовій формі, або в усній формі за особистим підписом ініціаторів не пізніше, як за день до початку сесії , або безпосередньо під час засідання.

15.9. Пропозиції і поправки ставляться на голосування в порядку надходження.

 15.10. Головуючий послідовно оголошує зміст поправок і пропозицій і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.

15.11. Головуючий після закінчення голосування повідомляє повні результати і прийняте рішення.

 15.12. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. Спочатку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

15.13. В разі порушення процедури і голосування або виникнення перешкоди під час його проведення, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

15.14. Голосування проводиться  бюлетенями при проведенні таємного голосування.

15.15. Поіменне голосування проводиться шляхом заповнення відомості поіменного голосування.

 

15.16.В будь-який час депутат може звертатись з пропозиціями щодо дотримання Регламенту під час проведення пленарного засідання ради по питаннях:

    - щодо перерви у пленарному засіданні; - щодо закритості (гласності) розгляду питань порядку денного;

   - про припинення обговорення питання порядку денного;

   - про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним;

   - про перенесення питання порядку денного;

   - про повторний розгляд сесійного питання.

 15.17.Пропозиції щодо дотримання Регламенту повинні негайно ставитись на обговорення і голосування. Якщо є декілька пропозицій, то слід організовувати голосування з дотриманням черговості.

 15.18.Виступи щодо регламенту не повинні тривати довше ніж 3 хвилини і обмежуватись обговоренням питань, безпосередньо пов’язаних з Регламентом і у відповідності з ним, а не самих питань.

 15.19.При розгляді пропозицій щодо регламенту надається можливість представнику кожної депутатської комісії висловити свою думку «за» чи «проти».

 15.20.Головуючий може повторно висловити свою думку щодо відповідного пункту Регламенту перед повторним голосуванням.

 15.21.Одна і та ж пропозиція не може ставитись на голосування більше двох разів, крім випадків, передбачених Регламентом.

 

16. ТАЄМНЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 16.1. З визначених радою питань може проводитися таємне голосування.

16.2. Рішення про проведення таємного голосування приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

 16.3.Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, частиною 3 статті 79 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

 16.4. Таємне голосування організовує лічильна комісія.

16.5. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії .

 16.6. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування виготовляються лічильною комісією за встановленою формою. У бюлетень для таємного голосування по проекту рішення ради вноситься запис «підтримую рішення » і праворуч порожній квадрат, нижче - запис «не підтримую рішення » і праворуч порожній квадрат.

16.7. На кожному бюлетені для таємного голосування  мають бути підписи всіх членів лічильної комісії.

 16.8.Час і місце проведення голосування, а також організація голосування встановлюється лічильною комісією і доводиться до відома всіх депутатів.

 16.9.Лічильна комісія перед початком голосування:

- одержує від секретаря ради складений в алфавітному порядку список усіх депутатів, повноваження яких визначені дійсними;

- організовує заповнення бюлетенів для таємного голосування;

- опломбовує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці волевиявлення;

 -  знищує бюлетені, що залишились після завершення їх видачі.

 16.10. Голосування проводиться у кабіні (приміщенні) для таємного голосування. Заповнений бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни (приміщення) для таємного голосування.

 16.11. Підрахунок голосів і встановлення результатів виборів проводиться лише членами лічильної комісії .

 16.12. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії .

16.13. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

 16.14. На підставі доповіді лічильної комісії про результат таємного голосування головуючий повідомляє, прийнято рішення або ні, а при виборах (погодженні) називає кандидатури, обрані (погоджені) на посади.

 

17. ДИСЦИПЛІНА ТА ЕТИКА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ.

 17.1. На пленарному засіданні ради промовець, як і всі присутні, зобов’язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий має право попередити промовця про неприпустимість порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

17.2. Депутат або представник депутатської фракції , групи, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого про надання слова для репліки.

17.3.Головуючий на засіданні надає слово депутату, або представнику депутатської фракції , групи відразу після звернення.

17.4. Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий може позбавити його слова.

17.5. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий після попередження позбавляє його слова.

 17.6. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання ради,головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів, присутніх на сесії , визначеною шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал.

17.7. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання до виконання депутатом його вимог.

 17.8.У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

 

18. ПРО ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ СЕСІЇ.

 18.1.Матеріали сесії складаються з протоколу  сесії .

 18.2. Протокол сесії повинен містити:

1) назву ради та її скликання, порядковий номер сесії , дату і місце її проведення, час початку і закінчення;

2)загальне число депутатів ради, список запрошених на сесію та прізвища депутатів вищих рівнів, які були присутніми на сесії ;     

3) порядок денний;

4) прізвища, посади доповідачів, співдоповідачів і виступаючих;

5) результати голосування і прийняті рішення;

6) список присутніх на сесії депутатів;

18.3.  До протоколу сесії можуть додаватись:

1) доповіді , співдоповіді , тексти виступів депутатів за їх бажанням, які не брали участі у дебатах і в зв’язку з припиненням обговорення питань;

2) запити депутатів, відповіді на них, прийняті радою рішення по запитах.

3) поправки і доповнення до проектів рішень;

4) довідки, зауваження.

 18.4. Протоколи сесій ради підписуються головуючим та  секретарем сесії .

18.5. Протокол сесії ради оформляється протягом 10 днів після завершення сесії ради.

 

 

 

19. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ І ОРГАНИ ВЛАДИ.

19.1.Права, порядок діяльності депутата в раді та її органах визначаються законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, Положеннями про постійні комісії ради і цим Регламентом.

 19.2. Повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання.

19.3. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

 

19.4. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі ради, засіданні постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

19.5. Участь депутата у роботі ради та її комісій виявляється:

- в присутності на всіх пленарних засіданнях і засіданнях комісій;

- в активній роботі над питаннями, які виносяться на розгляд ради і попередньо розглядаються постійною комісією;

- виступах з питань, які розглядаються;

- внесенні поправок і пропозицій при розгляді проектів рішень ради;

- ініціюванні питань до плану роботи ради і постійних комісій;

- ініціюванні питань до порядку денного сесії ;

- підготовці проектів рішень;

- організації контролю за виконанням, в першу чергу, рішень ради, віднесених до компетенції постійної комісії , в якій працює депутат;

 - підготовці матеріалів по звіту постійної комісії перед селищною радою;

 - інформації виборців про рішення, які приймаються радою і постійною комісією, тощо.

19.6.Відповідно до частини 10 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і цього Регламенту ради депутат за рішенням ради може вести пленарне засідання сесії . В цьому випадку цей депутат підписує протокол і прийняті рішення ради.

 19.7.Депутат має право вийти з пропозицією про включення окремих питань до порядку денного.

19.8.Депутат має право на депутатське звернення та депутатський запит. Порядок їх внесення та розгляду викладений в статтях 13, 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та в розділі VII цього Регламенту.

 19.9. Крім інформації виборців про роботу ради, її органів, депутатами розглядаються пропозиції , заяви і скарги громадян, ведеться прийом громадян.

19.10. Депутат розглядає звернення, які надійшли до нього, вживає заходів до їх вирішення. З цією метою депутат може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних виконавчих органів ради, інших органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов’язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата.

 19.11.Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу і роботу ради перед виборцями.

 19.12.Депутат як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

19.13.Постійна комісія ради з питань депутатської діяльності і етики, в разі надходження до ради листів, заяв, звернень про порушення депутатом хоча б однієї з норм правил, викладених в статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» чи письмових повідомлень депутатів, розглядає наведені факти. В разі систематичного порушення депутатом норм депутатської етики, пропуску протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії  інших вимог, передбачених статтею 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики згідно із статтею 38 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» вносить пропозиції про ініцію-вання питання щодо відкликання депутата на пленарне засідання ради.

 19.14.Гарантії депутатської діяльності, охорона трудових та інших прав депутата забезпечуються відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

20. ПОМІЧНИКИ-КОНСУЛЬТАНТИ ДЕПУТАТА РАДИ.

20.1. Права, обов’язки та умови діяльності помічників-консультантів депутата місцевої ради визначаються окремим положенням.

 

 

Селищний голова                                                                            Бова Л.М.

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

КУЛИКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
позачергова ІІ сесія  VІІІ демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 грудня 2020 р.№5

смт. Куликів

 

Про внесення змін до рішення селищної ради

від 27 листопада 2020 року № 6 «Про утворення

постійних депутатських комісій Куликівської селищної ради»

 

            З метою раціонального розподілу навантаження на постійні комісії селищної ради керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” Куликівська селищна рада ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до рішення селищної ради від 27 листопада 2020 року № 6 «Про утворення постійних депутатських комісій Куликівської селищної ради»,  а саме:

Викласти в новій редакції:

1.1.1. Пункт 1 рішення:

 1. «Утворити три постійні депутатські комісії Куликівської селищної ради, а саме:
 • з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики, дотримання прав людини;
 • з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, природокористування та охорони довкілля,  комунального майна та господарства, приватизації, житлового господарства, транспорту, будівництва, благоустрою та енергозбереження;
 • з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту, туризму та соціального захисту населення .

 

 

 

                          Селищний голова                                                    Бова Л.М.

 

УКРАЇНА

КУЛИКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
позачергова ІІ сесія  VІІІ демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 грудня 2020 р.№6

смт. Куликів

 

Про затвердження Положення про

постійні депутатські комісії

Куликівської селищної  ради

VІІІ-го  демократичного скликання

 

 

         Відповідно до п.15 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Куликівська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:                                               

 

          1. Затвердити «Положення про постійні комісії Куликівської селищної  ради» VІІІ-го  демократичного скликання, що додається.                      

 

 

            

 

     Селищний голова                                         Бова Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Рішенням №6  від 08.12.2020 року

позачергової ІІ сесії VIIІ скликання   

Куликівськкої селищної ради

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ

 КУЛИКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

1.  Загальні положення. 

1. Постійні комісії Куликівської селищної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

          Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

          2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

          Перелік постійних комісій, їх кількісний і персональний склад визначається радою з урахуванням побажань депутатів.

          Протягом строку повноважень селищна рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати наявні, вносити зміни до назви і складу утворених комісій та предмету їх відання.

          3. До складу постійних комісій не може входити секретар ради. Члени комісії зобов’язані брати участь в роботі постійної комісії, до складу якої вони входять.

          4. У роботі постійної комісії можуть брати участь депутати селищної ради, які не входять до складу даної комісії, з правом дорадчого голосу.

          5. Діяльність постійних комісій координує секретар ради.

          6. Депутати працюють в комісіях на громадських засадах.

          7. Постійні комісії будують свою роботу на принципах верховенства права, законності, гласності, їх рівноправності, доцільності, функціональності, плановості, колегіальності, вільного обговорення і вирішення питань.

          8. У своїй роботі постійні комісії селищної ради керуються Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, Регламентом Куликівської селищної ради та цим Положенням.

 

 2. Повноваження постійних комісій.

          9. Постійні комісії селищної ради своєю роботою сприяють ефективній роботі селищної ради.

          10. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають:

– проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку селища, селищного бюджету, звіти про їх виконання;

 • вивчають і готують питання, які вносяться на розгляд ради;

– розробляють проекти рішень ради та готують висновки з питань, які належать до відання комісії;

– за дорученням селищної ради, селищного голови, секретаря ради або за власною ініціативою здійснюють вивчення і перевірку діяльності підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відома ради, незалежно від форм власності підприємств, установ та організацій, готують за результатами перевірок рекомендації на розгляд їх керівників, селищної ради або виконавчого комітету селищної ради;

          – здійснюють контроль за виконанням рішень селищної ради, її виконавчого комітету;

          – виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;

          – забезпечують розгляд звернень, які надійшли в постійну комісію;

          – вирішують інші питання у встановленому законом порядку.

          11. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження селищною радою, готують висновки з цих питань.

          12. Постійні комісії селищної ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право:

          – отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи;

          – одержувати від посадових осіб, яким адресовані рекомендації постійних комісій, у встановлений ними строк повідомлення про їх розгляд та вжиті заходи;

          – в порядку контролю за виконанням рішень ради заслуховувати на своїх засіданнях повідомлень заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальників відділів та інших виконавчих органів ради, керівників підприємств, об’єднань, установ та організацій, вносити пропозиції з цих питань на розгляд селищної ради та її виконавчих органів;

          – вносити пропозиції щодо порядку денного пленарного засідання ради;

        - виступати з доповідями та співдоповідями на сесіях селищної ради.

13. Постійні комісії при здійсненні повноважень взаємодіють з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, їх посадовими особами, які зобов’язані сприяти комісіям у здійсненні покладених на них повноважень, реагувати відповідно до закону на їх звернення та рекомендації;

          14. Постійні комісії зобов’язані:

          – якісно здійснювати розгляд питань, що належать до їх відання;

          – періодично звітувати перед селищною радою про свою роботу;

          – своєчасно виконувати доручення ради, селищного голови, секретаря ради та інформувати їх про проведену роботу;

          – здійснювати контроль за виконанням прийнятих рекомендацій;

          – вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, своєчасно розглядати листи і звернення громадян та надавати відповіді.

 

3. Функціональна спрямованість роботи постійних комісій.

 

3.1. ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ, ЗАКОННОСТІ, РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ.

                   За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

 

-  проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

- звіти про виконання програм і бюджету;

-  попередній розгляд звітів про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;

- питання підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, та розміри їх ставок;

 - питання здійснення контролю за утворенням та використанням позабюджетних цільових коштів;

 - питання надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

- питання про стан та розвиток промисловості, підприємництва, транспорту та сфери послуг, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

 - питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян міста;

 - питання утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;

 - питання депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики;

 - питання додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

 - питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

 - питання координації дій з обласною радою, іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;

 - розглядає пропозиції депутатів та постійних комісій щодо вдосконалення Регламенту селищної ради та Положення про постійні комісії селищної ради, вносить їх на розгляд;

 - дає пояснення депутатам селищної ради, іншим учасникам пленарного засідання селищної ради щодо застосування положень Регламенту селищної ради;

 - питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

 

 

3.2.ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН,

БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ,  КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА,  ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА, ТРАНСПОРТУ, БУДІВНИЦТВА, БЛАГОУСТРОЮ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. 

 

        За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

 

 - проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

 - проекти місцевих програм охорони довкілля;

 - питання координації діяльності місцевих землевпорядних органів та уповноважених державних органів управління з охорони природи;

 - питання підготовки пропозицій про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

 - питання щодо підготовки пропозицій щодо ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами;

 - питання здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства;

 - питання про стан та розвиток відповідних галузей будівництва;

 - питання щодо підготовки пропозицій щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів;

 - питання участі в розробці містобудівних програм, генеральних планів забудов;

 - питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради.

 - надає пропозиції щодо благоустрою території, забезпечення в селищі належного санітарного стану;

 - розглядає відповідно до законодавства скарги з питань регулювання земельних відносин та надає свої пропозиції;

 - сприяє в розробці Правил благоустрою території селищної ради, забезпечення в них чистоти і порядку та прийняттю Правил торгівлі на ринках, Правил додержання тиші в громадських місцях, Правил тримання собак і котів;

 - сприяє у проведенні заходів щодо озеленення селища, створення парків, садів, скверів.

 - заслуховує звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної і державної власності;

 - питання створення і реорганізації підприємств комунальної власності;

 - питання про стан та ефективне використання комунальної власності територіальної громади;

 - питання встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади;

 - питання підготовки і розгляду проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

 - питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства;

 - питання транспортного обслуговування;

 - питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності;

 - питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства міста, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

 

3.3. ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ, ОСВІТИ, НАУКИ, КУЛЬТУРИ, МОВИ, ПРАВ НАЦОНАЛЬНИХ МЕНШИН, МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА, ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ, МОЛОДІ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

            За  дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

 

 - проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

 - звіти про виконання програм і бюджету;

 - питання створення умов для розвитку культури;

 - питання сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

 - питання створення умов для занять фізичною культурою і спортом;

 - питання забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;

 - питання створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;

 - питання ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ;

 - питання сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, фізкультури і спорту;

 - питання про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних проблем;

 - питання реалізації та захисту прав людини на працю, охорону здоров’я, материнства і дитинства;

 - питання забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя;

 - питання внесення пропозицій щодо оптимізації структури системи охорони здоров’я;

 - питання вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, військових дій на сході України, членів АТО і ОСС;

 - питання взаємодії з громадськими організаціями, створеними для захисту соціально-економічних інтересів громадян;

 - питання забезпечення розгляду санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;

 - питання про стан та розвиток охорони здоров’я, проблем соціального захисту населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

 

Розділ 4. Організація роботи постійних комісій.

          1. Постійні комісії селищної ради організують свою роботу відповідно до Регламенту Куликівської селищної ради та цього Положення.

          2. Основною формою роботи постійних комісій є засідання, які проводяться відповідно до затверджених комісіями планів, і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини депутатів від загального складу комісії.

          3. Організація роботи постійних комісій покладається на голову комісії. У разі його відсутності або неможливості ним з інших причин виконувати свої повноваження, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар, які обираються на першому засіданні комісії.

          4. У разі неможливості прибуття на засідання, член комісії завчасно повідомляє про це голову постійної комісії.

          5. Засідання комісії веде голова, а в разі його відсутності – заступник голови або секретар.

          6. За результатами вивчення та розгляду питань постійні комісії готують рекомендації. Рекомендації постійних комісій приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем.

          7. Протокол засідання постійної комісії підписується головою і секретарем комісії.

          8. Для підготовки запланованих питань постійні комісії можуть створювати підготовчі і робочі групи з числа депутатів, з залученням спеціалістів, представників органів влади, громадських організацій.

          9. У залежності від характеру питання комісії можуть проводити перевірки виконання конкретних рішень чи законодавчих актів, а також організовувати огляди, рейди та інше. По закінченню перевірки складається довідка.

          10. Питання, які належать до відома кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, селищного голови та секретаря ради розглядатися спільно. Спільні засідання веде один із голів цих комісій за взаємним погодженням. Рекомендації з питань, які розглядаються на спільних засіданнях, приймаються більшістю голосів від загального складу кожної комісії і підписуються головами відповідних комісій.

          11. У роботі постійних комісій можна використовувати виїзні засідання, які дають можливість більш повно виявити недоліки, глибоко і всебічно розібратися з обставинами, вивчити громадську думку.

          12. Тривалість засідання комісії залежить від кількості питань, які вона розглядає.

Розділ 5. Засідання постійної комісії.

 

          1. Підготовка засідання постійної комісії – це комплекс організаційно-технічних заходів, що дають можливість депутатам своєчасно вивчити питання, яке буде розглядатись на комісії, всебічно проаналізувати стан справ в галузі, розробити рекомендації.

          2. Період підготовки засідання комісії ділиться на кілька частин.

          2.1. Проведення підготовчих заходів:

          а) вибір питання;

          б) створення робочої групи з підготовки питання до розгляду на комісії;

          в) визначення доцільності та виду перевірки;

          г) визначення доцільності залучення спеціалістів до підготовки питання;

          д) вибір джерел необхідної інформації з питання, яке вивчається.

          2.2. Проведення наради з учасниками робочої групи, на якій здійснюється:

          а) розподіл обов’язків між членами робочої групи по вивченню питання;

          б) інструктування учасників перевірки про особливості роботи, яка передбачається;

          в) визначення строків надання робочих матеріалів;

          г) визначення відповідальних за кінцеву підготовку матеріалів;

          д) визначення посадових осіб, яких необхідно запросити на засідання комісії.

          2.3. Перевірка.

          2.4. Обробка матеріалів, які надійшли в робочу групу:

          а) збір, узагальнення та аналіз одержаних матеріалів;

          б) оформлення підсумкових документів;

          в) підготовка проекту рекомендацій.

          2.5. Засідання постійної комісії:

          а) доповідь про результати проведення роботи члена постійної комісії, який відповідав за підготовку питання;

          б) виступ керівника (представника) підприємства, організації, установи;

          в) обговорення доповіді;

г) вироблення та обговорення рекомендацій;

д) прийняття рекомендацій.

          2.6. Заходи щодо реалізації рекомендацій постійної комісії

          а) доведення рекомендацій комісії до відома зацікавлених організацій та посадових осіб;

          б) організація контролю за ходом виконання рекомендацій комісії;

в) зняття виконаних рекомендацій з контролю.

 

Розділ 6. Розподіл обов’язків між головою, заступником та секретарем постійної комісії.

          На одному з перших засідань постійної комісії розглядається питання про розподіл обов'язків між головою, заступником та секретарем постійної комісії.

Голова постійної комісії:

 1. Веде засідання комісії.

3. Керує та погоджує складання планів роботи, розробкою рекомендацій, доповідей та співдоповідей, а також інших документів, які готує постійна комісія.

          4. Дає доручення членам комісії.

          5. Представляє комісію у відносинах з підприємствами, державними та громадськими органами та організаціями.

          6. Організовує роботу по реалізації рекомендацій комісії.

          7. Інформує членів комісії про рішення ради та виконкому, які відносяться до відома комісії.

          8. Слідкує за веденням документації комісії.

          9. За дорученням комісії виступає з доповідями та співдоповідями на сесіях селищної ради.

          Заступник голови постійної комісії:

 1. Допомагає голові в організації роботи постійної комісії.
 2. Виконує функції голови в разі його відсутності.
 3. Здійснює оперативний контроль за виконанням рекомендацій

комісії.

 1. Організовує проведення масових заходів (оглядів, рейдів,

перевірок).

Секретар постійної комісії:

 1. Допомагає голові в організації роботи комісії.
 2. Виконує функції голови та його заступника в разі їх відсутності.
 3. Повідомляє членів комісії про час проведення засідання комісії.
 4. Запрошує посадових осіб на засідання комісії.
 5. Відповідає за діловодство комісії, веде протокол засідання комісії.

Члени постійних комісій:

          1. Зобов’язані брати участь у діяльності комісій, підготовчих груп, сприяти втіленню в життя рекомендацій комісії, здійснювати контроль за їх виконанням, виконувати доручення комісії.

          2. Користуються ухвальним голосом з усіх питань, які розглядаються комісією, пропонують питання для вивчення і розгляду, беруть участь в їх підготовці та обговоренні.

          3. На час засідань комісії, а також для виконання доручень комісії звільняються від виконання виробничих та службових обов’язків з відшкодуванням їх середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок місцевого бюджету.

          4. За дорученням комісії вивчають на місцях питання, які належать до відання комісії, пропозиції та звернення державних, громадських органів, організацій, громадян, повідомляють про свої висновки, а також виконують інші доручення комісії.

          5. Член постійної комісії, пропозиції якого не підтримані комісією, або котрий не згодний з її рішенням, може викласти свою думку під час обговорення даного питання на сесії чи повідомити про неї в письмовій формі селищного  голову.

 

 

        Секретар ради                                                                  Вільчинська С.Ф.

 

УКРАЇНА

КУЛИКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
позачергова ІІ сесія  VІІІ демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 грудня 2020 р.№7

смт. Куликів

 

Про затвердження персонального складу та

обрання голів депутатських комісій

Куликівської селищної ради

 

Керуючись п.2 ч.1 ст.26, ч.2 ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Куликівська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

  1.  Затвердити персональний склад постійних комісій Куликівської селищної ради:

 

 • з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики, дотримання прав людини:
  • Деревінська Марія Богданівна
  • Драган Ольга Романівна
  • Карфут Назар Сергійович
  • Лень Ярослава Василівна
  • Цюпка Ірина Степанівна
 • з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, природокористування та охорони довкілля,  комунального майна та господарства, приватизації, житлового господарства, транспорту, будівництва, благоустрою та енергозбереження:
  • Беновський Ігор Романович
  • Василиха Ірина Ярославівна
  • Гнатко Ігор Степанович
  • Даниляк Богдан Сільвестрович
  • Кирилюк Василь Васильович
  • Кудь Роман Васильович
  • Кухар Назар Зіновійович
  • Кушпіт Лев Борисович
  • Максимів Ігор Захарович
  • Потарейко Юрій Миколайович
  • Рогатинка Михайло Ігорович
  • Старчак Дмитро Степанович
 • з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту, туризму та соціального захисту населення:
  • Гнатюк Тарас Миколайович
  • Кубра Олена Богданівна
  • Охота Оксана Степанівна
  • Ткач Юрій Михайлович

 

 1. Обрати головами постійних комісій:
 • з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики, дотримання прав людини:
  • Драган Ольгу Романівну;
 • з питань земельних відносин, будівництва, архітектури, природокористування та охорони довкілля,  комунального майна та господарства, приватизації, житлового господарства, транспорту, будівництва, благоустрою та енергозбереження:
  • Максимів Ігоря Захаровича;
 • з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту, туризму та соціального захисту населення:
  • Гнатюка Тараса Миколайовича;
 1. Головам утворених постійних комісій Куликівської селищної ради забезпечити на першому засіданні кожної комісії вирішення питань щодо структури комісії, у тому числі обрання заступника голови та секретаря комісії.

 

 

 

 

               Селищний голова                                                       Бова Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

КУЛИКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
позачергова ІІ сесія  VІІІ демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 грудня 2020 р.№8

смт. Куликів

 

Про затвердження керуючого справами

(секретаря) виконавчого комітету 

 

           Заслухавши пропозицію Куликівського селищного голови, керуючись ст.ст. 26, 42, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Куликівська селищна рада                                                             

          

В И Р І Ш И Л А:

 

          1. Затвердити Захарко Василину Михайлівну на посаду керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету   на строк передбачений Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

 

 

 

 

            Селищний голова                                              Лілія Бова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

УКРАЇНА

КУЛИКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
позачергова ІІ сесія  VІІІ демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 грудня 2020 р.№9

смт. Куликів

                                                                             

Про затвердження  Першого заступника

 селищного голови 

 

           Заслухавши  пропозицію Куликівського селищного голови, керуючись ст.ст. 26, 42, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Куликівська селищна рада                                                             

          

В И Р І Ш И Л А:

 

          1. Затвердити Стахів Богдана Володимировича на посаду Першого заступника селищного голови на строк передбачений Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

 

 

 

 

            Селищний голова                                              Бова Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

УКРАЇНА

КУЛИКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
позачергова ІІ сесія  VІІІ демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 грудня 2020 р.№10

смт. Куликів                                                                    

 

Про затвердження заступника

 селищного голови 

 

           Заслухавши  пропозицію Куликівського селищного голови, керуючись ст.ст. 26, 42, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Куликівська селищна рада                                                             

          

В И Р І Ш И Л А:

 

          1. Затвердити Кожушко Миколу Петровича на посаду заступника селищного голови на строк передбачений Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

 

 

 

 

            Селищний голова                                              Бова Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

КУЛИКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
позачергова ІІ сесія  VІІІ демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 грудня 2020 р.№11

смт. Куликів

 

Про затвердження Положення

про старосту

 

          Керуючись статтями 54-1, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», з  метою організації роботи старости, забезпечення представництва інтересів жителів населених пунктів Куликівської селищної ради,   враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики, дотримання прав людини, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції та сприяння депутатській діяльності, Куликівська селищна рада                       

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Положення про старосту (додається).
 2. Контроль за виконанням  рішення покласти на секретаря  селищної ради.

 

 

   Селищний голова                                                           Бова Л.М.                   

 

 

 

 

 

 

Додаток 

до рішення Куликівської селищної ради

від «  08   » грудня 2020року № 11

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАРОСТУ  

I. Загальні положення

1.1.  Це Положення про старосту  (надалі- Положення), розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,   інших законодавчих актів України, визначає права і обов’язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

II. Правовий статус старости

2.1.Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, яка затверджується Куликівською селищною радою на строк її повноважень за пропозицією Куликівського селищного голови.

2.2. Староста є членом виконавчого комітету селищної ради за посадою і працює в ньому на постійній основі.

2.3. Староста не може мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

2.4. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  іншими актами законодавства України та  цим Положенням.

2.5. На старосту поширюються обмеження визначені Законом України «Про запобігання корупції».

ІІІ. Повноваження старости

3.1. Повноваження старости:

1) представляти інтереси жителів відповідного села (сіл)  у виконавчих органах   ради;

2) забезпечувати зберігання офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідних населених пунктів, забезпечувати доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку;

3) вирішувати за дорученням селищного голови або відповідної ради питання, пов’язані з діяльністю ради та її виконавчих органів;

4) вести діловодство, облік і звітність з передачею документів до архіву;

5) брати участь у пленарних засіданнях  ради  та засіданнях її постійних комісій;

6) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сесії ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідних населених пунктів;

7) сприяти жителям відповідних населених пунктів  у підготовці документів, що подаються до селищної ради;

8) брати участь в організації виконання рішень  ради, її виконавчого комітету, розпоряджень  селищного голови на території відповідних населених пунктів та у здійсненні контролю за їх виконанням;

9) брати участь у підготовці проєкту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідних населених пунктів;

10) вносити пропозиції до виконавчого комітету    ради з питань діяльності на території відповідних населених пунктів  виконавчих органів   ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

11) брати участь у підготовці проєктів рішень   ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідних населених пунктів;

12) брати участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідних населених пунктів;

13) брати участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідних населених пунктів  та інформувати  міського голову, виконавчі органи ради про його результати;

14) отримувати від виконавчих органів  ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

15) сприяти утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідних населених пунктах;

16) здійснювати інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими  та рішеннями ради.

3.2. Обов’язки старости:

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту   ради,  цього Положення та інших нормативно-правових актів.

2) брати участь у роботі виконавчого комітету селищної ради:

- подавати пропозиції до планів діяльності виконавчого комітету;

- готувати проєкти рішень виконкому та вносити їх для подальшого розгляду;

- брати участь у засіданнях виконавчого комітету ради та ухвалені ним рішень (голосувати);

- бути доповідачем чи співдоповідачем з питань, внесених до порядку денного засідання виконавчого комітету з питань, що стосуються інтересів жителів відповідних населених пунктів;

- вносити пропозиції про зміни та доповнення до проєктів рішень виконавчого комітету або про їх доопрацювання тощо.

3) брати участь в організації та проведенні зборів жителів відповідних населених пунктів  та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів; організовувати виконання рішень зборів жителів відповідних населених пунктів  та здійснювати моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на території відповідних населених пунктів  програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням ради, інших актів ради та її виконавчого комітету, вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради пропозиції з цих питань;

5) вести прийом громадян згідно з визначеним графіком, здійснювати моніторинг стану дотримання їх прав і законних інтересів у сфері  соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції жителів громади    з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідних населених пунктів, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;

7) приймати від жителів відповідних населених пунктів заяви, адресовані селищній раді та її посадовим особам, передавати їх  для реєстрації та обліку до ради у строк, не пізніше наступного дня після їх надходження; 

8) сприяти проведенню контрольних заходів на території відповідних населених пунктів щодо землекористування, довкілля, об'єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо;

 9) здійснювати моніторинг за станом довкілля, об’єктів інфраструктури, громадського правопорядку на території відповідних населених пунктів;

10) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на території відповідних населених пунктів;

11) сприяти діяльності органу (органам) самоорганізації населення відповідних населених пунктів  та надавати практичну допомогу у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

12) здійснювати моніторинг благоустрою території відповідних населених пунктів,  вживати заходів до його підтримання в належному стані;

13) не допускати на території відповідних населених пунктів  дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

14) своєчасно надавати інформацію до ради щодо об’єктів, які розташовані на території відповідних населених пунктів;

15) не рідше одного разу на рік звітувати про свою роботу перед радою, а на вимогу не менше як третини депутатів – у визначений радою термін. 

16) дотримуватися правил службової етики,  встановлених законодавчими актами України, Законом України «Про  місцеве  самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами.

17) виконувати поточні доручення  ради та її виконавчого комітету,  селищного голови, звітувати про їх виконання;

18) забезпечувати зберігання офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідних населених пунктів, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку;

19) забезпечувати ведення діловодства, обліку і звітності з передачею документів до архіву; 

20)  надавати довідки,  характеристики фізичним та юридичним особам, які проживають (перебувають) на території відповідних населених пунктів;    

21) здійснювати  на ввіреній території нотаріальні та реєстраційні дії, керуючись у своїй діяльності відповідними законодавчими актами;

22) вести погосподарський облік в розрізі кожного з ввірених населених пунктів, у тому числі облік особистих селянських господарств; надавати виписки з погосподарських книг;

23) вживати заходи щодо виявлення майна, що має ознаки безхазяйного, повідомляти виконавчий комітет про таке майно, а також вживати заходи по встановленню приналежності такого майна;

24) здійснювати інші обов’язки у відповідності до чинного законодавства.

3.3. Староста має право:

1) представляти інтереси жителів відповідних населених пунктів у виконавчих органах міської ради, брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій.

2) одержувати від селищної ради та її посадових осіб, а також від підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб  необхідної інформації, документів та матеріалів, необхідних для вирішення питань, що стосуються відповідних населених пунктів;

3) погоджувати проєкти рішень ради та її виконавчого комітету щодо майна ради, розташованого на території відповідних населених пунктів;

4) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету ради з питань, які стосуються інтересів відповідних населених пунктів, оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень жителів з питань, що стосуються інтересів відповідних населених пунктів чи інтересів територіальної громади в цілому;

5) порушувати у виконавчому комітеті ради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій розташованих на території відповідних населених пунктів незалежно від форми власності;

6) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам  підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

7) звертатися до правоохоронних  органів  у разі виявлення порушень громадського порядку на території відповідних населених пунктів;

3.4. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання;

3.5. Надання старості консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію, визначену радою та юридичний відділ Куликівської селищної ради.

IV. Порядок обрання та припинення повноважень старости

4.1. Староста затверджується селищною радою на строк її повноважень за пропозицією селищного голови.  

4.2. На посаду старости не може бути призначена особа, щодо якої наявні обмеження пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби, визначені Законом України «Про запобігання корупції».

4.3. На посаду старости не може бути затверджена особа, яка має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного правопорушення, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому порядку, а також особа, визнана судом недієздатною.

4.4. Староста, який вперше приймається на службу в органи місцевого самоврядування набуває повноважень посадової особи місцевого самоврядування з моменту складання ним Присяги у порядку, передбаченому Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

4.5. Строк повноважень старости обмежений строком повноважень Куликівської селищної ради.

4.6. Повноваження старости припиняються достроково у разі:

1) його звернення з особистою заявою до селищної ради про складення ним повноважень старости;

2) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) набуття громадянства іншої держави;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

7) його смерті;

8)  за рішенням Куликівської селищної ради .

4.7. Повноваження старости можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

Повноваження старости можуть бути достроково припинені  в інших випадках, передбачених законодавством  України.

4.8. Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

1) з підстав, зазначених у підпунктах 1, 2, 3 пункту 4.6 цього Положення, - з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

2) з підстав, зазначених у підпунктах 4,5,6 пункту 4.6 цього Положення, - з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду, без прийняття рішення відповідної ради;

3) з підстави, зазначеної у підпункті 7 пункту 4.6 цього Положення, - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть;

4) з підстави, зазначеної у підпункті 8 пункту 4.6 цього Положення, - з дня прийняття  радою рішення про  припинення повноважень старости.

4.9. У разі дострокового припинення повноважень старости, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень (перебування у відпустці, відрядженні, тимчасова непрацездатність тощо) повноваження старости на території відповідних населених пунктів може покладатися на іншу посадову особу міської ради,  тому числі і на іншого старосту. Обсяг та порядок здійснення таких повноважень визначається окремим розпорядженням селищного голови.

V. Організація діяльності старости

5.1. Місце  роботи, правила внутрішнього трудового розпорядку, правила діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються селищною радою та її виконавчим комітетом. Режим роботи старости відповідає режиму роботи ради.

5.2. Час особистого прийому жителів старостою встановлюється розпорядженням селищного голови.

5.3. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється селищною радою і фінансується за рахунок бюджету селищної ради.

5.4. З метою забезпечення діловодства у відповідних населених пунктах  старості надається кругла печатка та кутовий штамп з найменування відповідних населених пунктів, порядок виготовлення та використання яких визначається рішенням виконавчого комітету ради.

VІ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

6.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний селищній раді, підконтрольний селищному голові.

6.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед  радою. На вимогу не менше як третини депутатів –  староста звітує у визначений радою термін.

 6.3. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної чинним законодавством України.

 

 

Секретар  ради                                                  Вільчинська С.Ф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

КУЛИКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
позачергова ІІ сесія  VІІІ демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 грудня 2020 р.№12

смт. Куликів                                                                    

 

Про затвердження старостою

сіл  Артасів, Могиляни

 

 

           Розглянувши пропозицію Куликівського селищного голови Бови Л.М., керуючись ст.54-1, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» Куликівська селищна рада              

          

В И Р І Ш И Л А:

 

          1. Затвердити старостою сіл Артасів, Могиляни на строк повноважень Куликівської селищної ради VІІІ-го демократичного скликання Нос Наталію Василівну  з випробувальним терміном на 6 місяців .

 

 

 

 

 

            Селищний голова                                              Бова Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

КУЛИКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
позачергова ІІ сесія  VІІІ демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 грудня 2020 р.№13

смт. Куликів                                                                    

 

Про затвердження старостою

сіл  Великий Дорошів, Малий Дорошів

 

 

           Розглянувши пропозицію Куликівського селищного голови Бови Л.М., керуючись ст.54-1, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» Куликівська селищна рада              

          

В И Р І Ш И Л А:

 

          1. Затвердити старостою сіл Великий Дорошів, Малий Дорошів на строк повноважень Куликівської селищної ради VІІІ-го демократичного скликання Лущак Тетяну Михайлівну  з випробувальним терміном на 6 місяців .

 

 

 

 

 

            Селищний голова                                              Бова Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

КУЛИКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
позачергова ІІ сесія  VІІІ демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 грудня 2020 р.№14

смт. Куликів                                                                    

 

Про затвердження старостою

сіл  Смереків , Перемивки

 

 

           Розглянувши пропозицію Куликівського селищного голови Бови Л.М., керуючись ст.54-1, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» Куликівська селищна рада              

          

В И Р І Ш И Л А:

 

          1. Затвердити старостою сіл Смереків, Перемивки на строк повноважень Куликівської селищної ради VІІІ-го демократичного скликання Гаврильцьо Андіану Михайлівну  з випробувальним терміном на 6 місяців .

 

 

 

 

 

            Селищний голова                                              Бова Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

КУЛИКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
позачергова ІІ сесія  VІІІ демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 грудня 2020 р.№15

смт. Куликів                                                                    

 

Про затвердження Надичі, Гребінці, Нове Село,

Стронятин, Кошелів, Віднів, Сулимів, Звертів

 

 

           Розглянувши пропозицію Куликівського селищного голови Бови Л.М., керуючись ст.54-1, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» Куликівська селищна рада              

          

В И Р І Ш И Л А:

 

          1. Затвердити старостою сіл Надичі, Гребінці, Нове Село, Стронятин, Кошелів, Віднів, Сулимів, Звертів на строк повноважень Куликівської селищної ради VІІІ-го демократичного скликання Дацко Надію Михайлівну  з випробувальним терміном на 6 місяців .

 

 

 

 

 

            Селищний голова                                              Бова Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

КУЛИКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
позачергова ІІ сесія  VІІІ демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 грудня 2020 р.№16

смт. Куликів                                                                    

 

Про внесеня доповнень до рішення Куликівської

селищної ради №11 від 27.11.2020року

«Про  умови  оплати праці Куликівського

селищного голови на період до 31.12.2020року»

 

           Керуючись ч.1,2,3,5 ст.59, ст.64, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006року №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами і доповненнями), враховуючи висновок постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики, дотримання прав людини  Куликівська селищна рада                

          

В И Р І Ш И Л А:

 

          1. Доповнити п.1 рішення Куликівської селищної ради №11 від 27.11.2020року «Про  умови  оплати праці Куликівського селищного голови

на період до 31.12.2020року» абзацом наступного змісту:

 • Посадовий оклад у розмірі 11500 гривень.

 

 

 

            Селищний голова                                              Бова Л.М.

 

 

 

УКРАЇНА

КУЛИКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
позачергова ІІ сесія  VІІІ демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 грудня 2020 р.№17

смт. Куликів

                                                                                  

Про  внесення змін до показників селищного бюджету Куликівської селищної ради  на 2020 рік

 

                   Відповідно до Бюджетного кодексу  України, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,Куликівська селищна рада-

             в и р і ш и л а:

 

1.Внести зміни та доповнення до рішення сесії Куликівської селищної ради від 21.12.2019 року №3 «Про селищний бюджет Куликівської селищної ради на 2020 рік» Зміни провести за рахунок перенесення бюджетних асигнувань та джерел фінансування (дод.2 та дод.3 до ріш.)

п.2. Зменшити бюджетні асигнування по КПКВК 0117461 (утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету),КЕКВ 3132(капітальний ремонт інших об`єктів)- на капітальний ремонт дороги по вул. Симоненка  смт. Куликів на суму 121 903,00грн.

п.3.Установити профіцит селищного бюджету в сумі 121 903,00грн в тому числі: спеціального фонду селищного бюджету в сумі 121 903,00грн, напрямом якого визначити зменшення бюджету розвитку (спеціального фонду) передачу коштів до загального фонду) (додаток2)

п.3.1Установити дефіцит загального фонду селищного бюджету в сумі 121 903,00грн, джерелом покриття якого визначити зменшення бюджету розвитку(спеціального фонду) в сумі 121 903,00грн.(додаток2)

п.3.2 Спрямувати кошти на КПКВК 0110150 (організаційне, інформаційно- аналітичне та

матеріально-технічне забезпечення діяльності  міської, селищної, сільської рад), КЕКВ 2111

(заробітна плата) в сумі -100521,00грн., КЕКВ2120(нарахування на оплату праці) в сумі -21382,00грн.,

п.4 Контроль за  виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики, дотримання прав людини.

       

                       Селищний голова                                                         Л.М.Бова

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

КУЛИКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
позачергова ІІ сесія  VІІІ демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 грудня 2020 р.№18

смт. Куликів

 

Про початок реорганізації

ради шляхом приєднання до

Куликівської селищної ради

Львівського району Львівської області

 

              Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад», Постановою Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів»,  відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч.4 ст.31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. №419, п.7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. №879, ч.4 ст.3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015р. №1000/5,  Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 12.06.2020року №718-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області», на підставі рішення Куликівської селищної ради  від 27.11.2020р. №1 «Про визнання повноважень депутатів Куликівської селищної ради», Куликівська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Розпочати процедуру реорганізації Артасівської сільської ради Жовківського району Львівської області (ЄДРПОУ 22357493), місцезнаходження:80364 Львівська  область, Жовківський район, с. Артасів, вул. Яремчука, 1 шляхом приєднання до Куликівської селищної ради Львівського району Львівської області (ЄДРПОУ 04371957), місцезнаходження:80362 Львівська  область, Жовківський район, селище міського типу Куликів, пл. Незалежності, №27.
 2. Куликівська селищна рада Львівського району Львівської області є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Артасівської сільської ради Жовківського району Львівської області (надалі – Артасівська сільська рада).
 3. Утворити комісію з реорганізації  Артасівської сільської ради Жовківського району Львівської області у складі (надалі – Комісія з реорганізації Артасівської сільської ради):

1) Голова комісії: Бова Лілія Миронівна, 14.04.1974 р.н.(реєстраційний номер облікової картки платника податків 2713211623 ) –  Куликівський селищний голова;

2) Заступник голови комісії: Стахів Богдан Володимирович. 11.03.1974 р.н.( реєстраційний номер облікової картки платника податків  2709806050) –   перший заступник  селищного голови

3) Член комісії: Чернюх Марія Миколаївна, 16.02.1966 р.н.  (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2415314604  ) – головний бухгалтер  Куликівської селищної ради;

4) Член комісії: Скіра Наталія Михайлівна, 28.05.1976 р.н. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2790722762 );

 спеціаліст І-ої категорії (землевпорядник) Куликівської селищної ради;

5)  Член комісії: Лобур Тетяна Василівна, 21.01.1984 (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3070108606 ) – військовий обліковець Куликівської селищної ради

6)  Член комісії: Прокопчук Галина Богданівна, 23.06.1962 р.н. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2281921185) -  головний бухгалтер Артасівської сільської ради;

7) Член комісії:   Яцунда Іванна Василівна, 07.07.1971 р.н. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2612020466)- військовий обліковець Артасівської сільської ради. 

Місцезнаходження комісії з реорганізації Артасівської сільської ради: 80362 Львівська  область, Жовківський район, селище міського типу Куликів, пл. Незалежності, №27.

 1. Покласти на комісію з реорганізації Артасівської сільської ради повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Артасівської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2020р.
 2. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Артасівської сільської ради.
 3. Затвердити План заходів з реорганізації Артасівської сільської ради згідно з додатком №1 до рішення.
 4. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань Артасівської сільської ради надати право  селищному голові  самостійно здійснювати без погодження із Куликівською селищною радою заміну персонального складу Комісії з реорганізації  під час виконання п. 2 Плану заходів з реорганізації Артасівської сільської ради.
 5. Затвердити форму передавального акту згідно з додатком №2 до рішення. Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 6. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2020р. під час діяльності Артасівської сільської ради, що приєднується до Куликівської селищної ради згідно з додатком №3 до рішення. Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 7. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Артасівської сільської ради станом на 31.12.2020р. у порядку, передбаченому законодавством та передати їх Куликівській селищній  раді.
 8. Визначити відповідальним за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Артасівської сільської ради станом на 31.12.2020р. до Куликівської селищної ради керуючого справами виконавчого комітету ради  Захарко В.М.
 9. Уповноважити Куликівського селищного голову затвердити від імені Куликівської селищної ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Артасівської сільської ради станом на 31.12.2020р.
 10. Керуючому справами виконавчого комітету Куликівської селищної  ради Захарко В.М. у строк до 31.12.2020р. подати Куликівському селищному голові пропозиції щодо порядку подальшого зберігання та використання документів Артасівської сільської ради (не завершених в діловодстві та архівів).
 11. Куликівському селищному голові Бові Л.М. забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом, та утворити комісію з прийняття майна, активів та зобов’язань Артасівської сільської ради і забезпечити своєчасне та повне прийняття й оприбуткування зазначеного майна, активів та зобов’язань Куликівською селищною радою.
 12. Голові Комісії з реорганізації Бові Л.М. забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом, та про хід і результати проведеної роботи інформувати Куликівську селищну раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.
 13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Куликівського селищного голову.

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                         Лілія Бова.

 

Додаток №1 до рішення Куликівської селищної  ради

№18 від  08 .12.2020р.

 

План заходів з реорганізації

Артасівської сільської ради

 

№ з/п

Порядок здійснення заходів

Термін виконання

Виконавець

 

1

Інвентаризація та передача документів, що нагромадилися під час діяльності Артасівської сільської ради станом на 31.12.2020р. Куликівській селищній раді Львівського району Львівської області

До 10.01.2021р.

Комісія

 

2

Повна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Артасівської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом 31.12.2020р.

До 10.01.2021р. включно

Комісія

 

3

Складання Передавального акту майна, активів та зобов’язань Артасівської сільської ради Куликівській селищній раді Львівського району Львівської області

До 10.01.2021р. включно

Комісія

 

4

Передача складених Комісією з реорганізації передавальних актів на затвердження Куликівській селищній  раді Львівського району Львівської області

До 12.01.2021р. включно

Голова Комісії

 

5

 

 

 

 

6.

Затвердження складених Комісією

з реорганізації передавальних актів Артасівської сільської ради Куликівською селищною радою Львівського району Львівської області.

Забезпечення процесу передачі майна, активів та зобов’язань Артасівської сільської ради Куликівській селищній раді Львівського району Львівської області після затвердження відповідного передавального акту

До 20.01.2021р. включно

 

 

До

22.01.2021 р.

включно

Комісія

 

 

 

 

Комісія

 

Додаток № 2 до рішення Куликівської селищної  ради

           №18 від 08.12.2020р.

 

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

 

с. Артасів                               «____»                           2020 року

 

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації Артасівської сільської ради, створеної рішенням Куликівської селищної ради Львівського району Львівської області  від 08.12.2020р. № 18, у складі:

Голови комісії: Бови Лілії Миронівни

Заступника голови комісії: Стахів Богдан Володимирович

Члена комісії: Чернюх Марія Миколаївна

Члена комісії: Скіра Наталія Михайлівна

Члена комісії: Лобур Тетяна Василівна

Члена комісії: Прокопчук Галина Богданівна

Члена комісії: Яцунда Іванна Василівна

 

керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про наступне:

1. Куликівська селищна рада Львівського району Львівської області (ЄДРПОУ 04371957 ), місцезнаходження: пл. Незалежності, №27, селище міського типу Куликів, Львівського району, Львівської області, 80362) внаслідок реорганізації Артасівської сільської ради (ЄДРПОУ 22357493), місцезнаходження: вул. Яремчука, 1 с.Артасів, Жовківського району, Львівської області, 80364) шляхом приєднання до Куликівської селищної ради Львівського району Львівської області є правонаступником майна, активів та зобов’язань Артасівської сільської ради, а саме:

1.1. Необоротних активів (балансова вартість) – ____________ грн., у тому числі:

- основні засоби – __________ грн.;

- інші необоротні матеріальні активи – __________ грн.;

1.2. Виробничі запаси – __________ грн.;

1.3. Грошових коштів – __________ грн.;

1.4. Дебіторської заборгованості – __________ грн., у тому числі:

- перед бюджетом – __________ грн.;

- з оплати праці – __________ грн.;

1.5. Кредиторської заборгованості – __________ грн., у тому числі:

- перед бюджетом – __________ грн.;

- з оплати праці – __________ грн.;

2. Разом із майном Артасівської  сільської ради Куликівська селищна рада приймає документи, що підтверджують право власності (володіння, користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та документів, які підтверджують право власності або користування земельними ділянками.

Додатки до передавального акту: ________ на ____ аркушах.

Усього: _____ аркушів.

 

Комісія з реорганізації Артасівської сільської ради

 

Голова комісії:                  _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

Заступник голови комісії: _____________                  ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

Член комісії:                     _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

Член комісії:                     _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

Член комісії:                     _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

Член комісії:                     _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

Член комісії:                     _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

 

 

Від імені Куликівської селищної  ради прийняла

Комісія з прийняття майна, активів та зобов’язань, у складі:

 

    _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

    _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

    _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3 до рішення

Куликівської селищної  ради

№ 18  від 08.12.2020р.

          

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Куликівський селищний голова

______________/ Бова Л.М/.

                                                                                               (підпис)

« ____» ___________ 2020 року

                                                                                     м.п.

 

 

АКТ

 приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності

Артасівської сільської ради станом на 31.12.2020р.

 

 

 

«___» ____________ 2020 року                                                           № ____

 

 

 

Підстава: ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015р. № 1000/5.

У зв’язку із: припиненням юридичної особи – Артасівської сільської ради шляхом приєднання до Куликівської селищної ради голова Комісії з реорганізації   Артасівської сільської ради Бова Л.М. передає, а керуючий справами виконавчого комітету Куликівської селищної ради     Захарко В.М. приймає документи згідно з переліком:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Документи, не завершені в діловодстві Артасівської сільської ради:

 

з/п

№ і назва опису

Кількість примірників опису

Кількість справ

Примітки

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номери відсутніх справ _________________________________________________________

Всього прийнято: _________ (_________________________) справ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Архів Артасівської сільської ради:

 

з/п

№ і назва опису

Кількість примірників опису

Кількість справ

Примітки

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Номери відсутніх справ _________________________________________________________

Всього прийнято: __ (_______) справ.

 

 

Передавання здійснив

 

Голова Комісії з реорганізації

Артасівської сільської ради

 

___________ /________________

     (підпис)                                         (ПІБ)

 

 

 

 

Приймання здійснив

 

Керуючий справами

Куликівської селищної ради

 

____________ /_________________

          (підпис)                                      (ПІБ)

 

 

 

УКРАЇНА

КУЛИКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
позачергова ІІ сесія  VІІІ демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 грудня 2020 р.№19

смт. Куликів

 

Про початок реорганізації

ради шляхом приєднання до

Куликівської селищної ради

Львівського району Львівської області

 

 

              Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад», Постановою Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів»,  відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч.4 ст.31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. №419, п.7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. №879, ч.4 ст.3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015р. №1000/5,  Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 12.06.2020року №718-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області», на підставі рішення Куликівської селищної ради  від 27.11.2020р. №1 «Про визнання повноважень депутатів Куликівської селищної ради», Куликівська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

    1. Розпочати процедуру реорганізації Надичівської сільської ради Жовківського району Львівської області (ЄДРПОУ 04372106), місцезнаходження: 80371, Львівська  область, Жовківський район, с.  Надичі, вул. Грушевського, 5 шляхом приєднання до Куликівської селищної ради Львівського району Львівської області (ЄДРПОУ 04371957), місцезнаходження: 80362, Львівська  область, Жовківський район, селище міського типу Куликів, пл. Незалежності, №27.
    2. Куликівська селищна  рада Львівського району Львівської області (надалі – Куликівська селищна рада) є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Надичівської сільської ради Жовківського району Львівської області (надалі – Надичівська сільська рада).
    3. Утворити комісію з реорганізації Надичівської сільської ради Жовківського району Львівської області у складі (надалі – комісія з реорганізації Надичівської сільської ради):

1) Голова комісії: Бова Лілія Миронівна, 14.04.1974 р.н.( реєстраційний номер облікової картки платника податків 2713211623 ) –  Куликівський селищний голова;

2) Заступник голови комісії: Стахів Богдан Володимирович. 11.03.1974 р.н.( реєстраційний номер облікової картки платника податків  2709806050) –   перший заступник  селищного голови

3) Член комісії: Чернюх Марія Миколаївна, 16.02.1966 р.н.  ( реєстраційний номер облікової картки платника податків 2415314604  ) – (головний бухгалтер  Куликівської селищної ради;

4) Член комісії: Скіра Наталія Михайлівна, 28.05.1976 р.н. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2790722762) – спеціаліст І-ої категорії (землевпорядник) Куликівської селищної ради;

5)  Член комісії: Лобур Тетяна Василівна, 21.01.1984 р.н (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3070108606) – військовий обліковець  Куликівської селищної ради;

6)  Член комісії: Драган Ольга Романівна, 09.07.1973 р.н. (ІПН 2685309960) -  головний бухгалтер Надичівської  сільської ради;

7) Член комісії:   Василиха Ірина Ярославівна, 05.07.1982 р.н. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3013609165)- спеціаліст І категорії (землевпорядник)  Надичівської сільської ради. 

Місцезнаходження комісії з реорганізації Надичівської сільської ради: 80362 Львівська  область, Жовківський район, селище міського типу Куликів, пл. Незалежності, №27.

4. Покласти на комісію з реорганізації Надичівської сільської ради повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Надичівської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2020р.

5. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Надичівської сільської ради.

 1. Затвердити План заходів з реорганізації Надичівської сільської ради згідно з додатком №1 до рішення.
 2. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань Надичівської сільської ради надати право селищному голові  самостійно здійснювати без погодження із Куликівською селищною радою заміну персонального складу Комісії з реорганізації Надичівської сільської ради  під час виконання п. 2 Плану заходів з реорганізації Надичівської сільської ради.
 3. Затвердити форму передавального акту згідно з додатком №2 до рішення. Комісії з реорганізації Надичівської сільської ради використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 4. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2020 р. під час діяльності Надичівської сільської ради, що приєднується до Куликівської селищної ради згідно з додатком №3 до рішення. Комісії з реорганізації Надичівської сільської ради використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 5. Комісії з реорганізації Надичівської сільської ради забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Надичівської сільської ради станом на 31.12.2020 р. у порядку, передбаченому законодавством та передати їх Куликівській селищній  раді.
 6. Визначити відповідальним за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Надичівської сільської ради станом на 31.12.2020 р. до Куликівської селищної ради керуючого справами виконавчого комітету ради Захарко В.М.
 7. Уповноважити Куликівського селищного голову затвердити від імені Куликівської селищної ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Надичівської сільської ради станом на 31.12.2020 р.
 8. Керуючому справами виконавчого комітету Куликівської селищної ради Захарко В.М. у строк до 31.12.2020 р. подати Куликівському селищному голові пропозиції щодо порядку подальшого зберігання та використання документів Надичівської сільської ради (не завершених в діловодстві та архівів).
 9. Куликівському селищному голові Бові Л.М. забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом, та утворити комісію з прийняття майна, активів та зобов’язань Надичівської сільської ради і забезпечити своєчасне та повне прийняття й оприбуткування зазначеного майна, активів та зобов’язань Куликівською селищною радою.
 10. Голові Комісії з реорганізації Надичівської сільської ради Бові Л.М. забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом, та про хід і результати проведеної роботи інформувати Куликівську селищну раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.
 11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Куликівського селищного голову.

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                         Бова Л.М.

 

Додаток №1 до рішення Куликівської селищної  ради

№ 19 від  08 .12.2020р.

 

План заходів з реорганізації

Надичівської сільської ради

 

№ з/п

Порядок здійснення заходів

Термін виконання

Виконавець

 

1

Інвентаризація та передача документів, що нагромадилися під час діяльності Надичівської сільської ради станом на 31.12.2020р. Куликівській селищній раді

До 10.01.2021р.

Комісія

 

2

Повна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Надичівської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом 31.12.2020р.

До 10.01.2021р. включно

Комісія

 

3

Складання Передавального акту майна, активів та зобов’язань Надичівської сільської ради Куликівській селищній раді

До 10.01.2021р. включно

Комісія

 

4

 

 

 

5

Передача складених Комісією з реорганізації передавальних актів на затвердження Куликівській селищній  раді

Затвердження складених Комісією

з реорганізації передавальних актів Надичівської сільської ради Куликівською селищною радою

 

До 12.01.2021р. включно

 

До

20.01.2021 р.

Голова Комісії

 

 

Комісія

 

 

6

Забезпечення процесу передачі майна, активів та зобов’язань Надичівської сільської ради Куликівській селищній раді після затвердження відповідного передавального акту

До 22.01.2021р. включно

Комісія

 

 

 

 

Додаток № 2 до рішення Куликівської селищної  ради 

№ 19 від 08.12.2020р.

 

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

 

с. Надичі                                «____»                           2020 року

 

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації Надичівської сільської ради, створеної рішенням Куликівської селищної ради Львівського району Львівської області  від 08.12.2020р. № 19, у складі:

Голови комісії: Бови Лілії Миронівни

Заступника голови комісії: Стахів Богдан Володимирович

Члена комісії: Чернюх Марія Миколаївна

Члена комісії: Скіра Наталія Михайлівна

Члена комісії: Лобур Тетяна Василівна

Члена комісії: Драган Ольга Романівна

Члена комісії: Василиха Ірина Ярославівна

 

керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про наступне:

1. Куликівська селищна рада Львівського району Львівської області (ЄДРПОУ 04371957), місцезнаходження: пл. Незалежності, №27, селище міського типу Куликів, Львівського району, Львівської області, 80362) внаслідок реорганізації Надичівської сільської ради (ЄДРПОУ 04372106), місцезнаходження: вул. Грушевського, 5 с. Надичі, Жовківського району, Львівської області, 80371) шляхом приєднання до Куликівської селищної ради Львівського району Львівської області є правонаступником майна, активів та зобов’язань Надичівської сільської ради, а саме:

1.1. Необоротних активів (балансова вартість) – ____________ грн., у тому числі:

- основні засоби – __________ грн.;

- інші необоротні матеріальні активи – __________ грн.;

1.2. Виробничі запаси – __________ грн.;

1.3. Грошових коштів – __________ грн.;

1.4. Дебіторської заборгованості – __________ грн., у тому числі:

- перед бюджетом – __________ грн.;

- з оплати праці – __________ грн.;

1.5. Кредиторської заборгованості – __________ грн., у тому числі:

- перед бюджетом – __________ грн.;

- з оплати праці – __________ грн.;

2. Разом із майном Надичівської сільської ради Куликівська селищна рада Львівського району Львівської області приймає документи, що підтверджують право власності (володіння, користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та документів, які підтверджують право власності або користування земельними ділянками.

Додатки до передавального акту: ________ на ____ аркушах.

Усього: _____ аркушів.

 

Комісія з реорганізації Надичівської сільської ради

 

Голова комісії:                  _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

Заступник голови комісії: _____________                  ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

Член комісії:                     _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

Член комісії:                     _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

Член комісії:                     _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

Член комісії:                     _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

Член комісії:                     _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

 

Від імені Куликівської селищної  ради прийняла

Комісія з прийняття майна, активів та зобов’язань, у складі:

 

    _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

    _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

    _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

 

Додаток № 3 до рішення Куликівської селищної  ради № 19

від 08.12.2020р.

 

          

ЗАТВЕРДЖУЮ

Куликівський селищний голова

______________/ Бова Л.М/.

                                                                                               (підпис)

« ____» ___________ 2020 року

                                                                                     м.п.

 

 

 

 

АКТ

 приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності

Надичівської сільської ради станом на 08.12.2020р.

 

 

 

«___» ____________ 2020 року                                                           № ____

 

 

 

Підстава: ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015р. № 1000/5.

У зв’язку із: припиненням юридичної особи – Надичівської сільської ради шляхом приєднання до Куликівської селищної ради голова Комісії з реорганізації   Надичівської сільської ради Бова Л.М. передає, а керуючий справами виконавчого комітету Куликівської селищної ради             Захарко В.М.  приймає документи згідно з переліком:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Документи, не завершені в діловодстві Надичівської сільської ради:

 

з/п

№ і назва опису

Кількість примірників опису

Кількість справ

Примітки

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Номери відсутніх справ _________________________________________________________

Всього прийнято: _________ (_________________________) справ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Архів Надичівської сільської ради:

 

з/п

№ і назва опису

Кількість примірників опису

Кількість справ

Примітки

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Номери відсутніх справ _________________________________________________________

Всього прийнято: __ (_______) справ.

 

 

Передавання здійснив

 

Голова Комісії з реорганізації

Надичівської сільської ради

 

___________ /________________

     (підпис)                                         (ПІБ)

 

 

 

 

Приймання здійснив

 

Керуючий справами

Куликівської селищної ради

 

____________ /_________________

          (підпис)                                      (ПІБ)

 

 

 

 

УКРАЇНА

КУЛИКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
позачергова ІІ сесія  VІІІ демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 грудня 2020 р.№20

смт. Куликів

 

Про початок реорганізації

ради шляхом приєднання до

Куликівської селищної ради

Львівського району Львівської області

 

              Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад», Постановою Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів»,  відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч.4 ст.31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. №419, п.7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. №879, ч.4 ст.3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015р. №1000/5,  Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 12.06.2020року №718-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області», на підставі рішення Куликівської селищної ради  від 27.11.2020р. №1 «Про визнання повноважень депутатів Куликівської селищної ради», Куликівська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Розпочати процедуру реорганізації Великодорошівської сільської ради Жовківського району Львівської області (ЄДРПОУ 34279344 ), місцезнаходження: Львівська  область, Жовківський район, с.  Великий Дорошів  шляхом приєднання до Куликівської селищної ради Львівського району Львівської області (ЄДРПОУ 04371957), місцезнаходження: 80362, Львівська  область, Жовківський район, селище міського типу Куликів, пл. Незалежності, №27 .

2. Куликівська селищна  рада Львівського району Львівської області (надалі – Куликівська селищна рада) є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Великодорошівської сільської ради Жовківського району Львівської області (надалі – Великодорошівська сільська рада).

 1. Утворити комісію з реорганізації  Великодорошівської сільської ради Жовківського району Львівської області у складі (надалі – комісія з реорганізації Великодорошівської сільської ради):

1) Голова комісії: Бова Лілія Миронівна, 14.04.1974 р.н.( реєстраційний номер облікової картки платника податків 2713211623 ) –  Куликівський селищний голова;

2) Заступник голови комісії: Стахів Богдан Володимирович. 11.03.1974 р.н.( реєстраційний номер облікової картки платника податків  2709806050) –   перший заступник  селищного голови

3) Член комісії: Чернюх Марія Миколаївна, 16.02.1966 р.н.  (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2415314604  ) – (головний бухгалтер  Куликівської селищної ради;

4) Член комісії: Скіра Наталія Михайлівна, 28.05.1976 р.н. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2790722762) – спеціаліст І-ої категорії (землевпорядник) Куликівської селищної ради;

5)  Член комісії: Лобур Тетяна Василівна, 21.01.1984 (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3070108606 ) – військовий обліковець  Куликівської селищної ради;

6)  Член комісії: Возьна Леся Миколаївна, 20.05.1979 р.н. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2899409469) -  головний бухгалтер Великодорошівської сільської ради;

7) Член комісії:   Проць Андріяна Михайлівна, 08.06.1997 р.н. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3558807200)- військовий обліковець Великодорошівської сільської ради.

Місцезнаходження комісії з реорганізації Великодорошівської сільської ради: 80362 Львівська  область, Жовківський район, селище міського типу Куликів, пл. Незалежності, №27.

 1. Покласти на комісію з реорганізації Великодорошівської сільської ради повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Великодорошівської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2020р.
 2. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Великодорошівської сільської ради.
 3. Затвердити План заходів з реорганізації Великодорошівської сільської ради згідно з додатком №1 до рішення.
 4. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань Великодорошівської сільської ради надати право  селищному голові  самостійно здійснювати без погодження із Куликівською селищною радою заміну персонального складу Комісії з реорганізації  під час виконання п. 2 Плану заходів з реорганізації Великодорошівської сільської ради.
 5. Затвердити форму передавального акту згідно з додатком №2 до рішення. Комісії з реорганізації Великодорошівської сільської ради використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 6. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2020р. під час діяльності Великодорошівської сільської ради, що приєднується до Куликівської селищної ради згідно з додатком №3 до рішення. Комісії з реорганізації Великодорошівської сільської ради використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 7. Комісії з реорганізації Великодорошівської сільської ради забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Великодорошівської сільської ради станом на 31.12.2020 р. у порядку, передбаченому законодавством та передати їх Куликівській селищній  раді.
 8. Визначити відповідальним за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Великодорошівської сільської ради станом на 31.12.2020 р. до Куликівської селищної ради керуючого справами виконавчого комітету ради  Захарко В.М..
 9. Уповноважити Куликівського селищного голову затвердити від імені Куликівської селищної ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Великодорошівської сільської ради станом на 31.12.2020р.
 10. Керуючому справами виконавчого комітету Куликівської селищної ради Захарко В.М. у строк до 31.12.2020 р. подати Куликівському селищному голові пропозиції щодо порядку подальшого зберігання та використання документів Великодорошівської сільської ради (не завершених в діловодстві та архівів).
 11. Куликівському селищному голові Бові Л.М. забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом, та утворити комісію з прийняття майна, активів та зобов’язань Великодорошівської сільської ради і забезпечити своєчасне та повне прийняття й оприбуткування зазначеного майна, активів та зобов’язань Куликівською селищною радою.
 12. Голові Комісії з реорганізації Великодорошівської сільської ради Бові Л.М. забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом, та про хід і результати проведеної роботи інформувати Куликівську селищну раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.
 13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Куликівського селищного голову.

 

                                           

 

 

 

 

Селищний голова                                                         Бова Л.М.

 

Додаток №1 до рішення Куликівської селищної  ради

№20 від  08 .12.2020р.

 

План заходів з реорганізації

Великодорошівської сільської ради

 

№ з/п

Порядок здійснення заходів

Термін виконання

Виконавець

 

1

Інвентаризація та передача документів, що нагромадилися під час діяльності Великодорошівської сільської ради станом на 31.12.2020р. Куликівській селищній раді

До 10.01.2021р.

Комісія

 

2

Повна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Великодорошівської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом 31.12.2020р.

До 10.01.2021р. включно

Комісія

 

3

Складання Передавального акту майна, активів та зобов’язань Великодорошівської сільської ради Куликівській селищній раді

До 10.01.2021р. включно

Комісія

 

4

 

 

 

 

5

Передача складених Комісією з реорганізації Великодорошівської сільської ради передавальних актів на затвердження Куликівській селищній  раді

Затвердження складених Комісією

з реорганізації Великодорошівської сільської ради передавальних актів Великодорошівської сільської ради Куликівською селищною радою

 

До 12.01.2021р. включно

 

До

20.01.2021 р.

включно

Голова Комісії

 

 

Комісія

 

6

Забезпечення процесу передачі майна, активів та зобов’язань Великодорошівської сільської ради Куликівській селищній раді після затвердження відповідного передавального акту

До 22.01.2021р. включно

Комісія

 

 

 

 

Додаток № 2 до рішення Куликівської селищної  ради

№ 20 від 08.12.2020р.

 

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

 

с. Великий Дорошів                                 «____»                           2020 року

 

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації Великодорошівської сільської ради, створеної рішенням Куликівської селищної ради  від 08.12.2020р. № _20_, у складі:

Голови комісії: Бови Лілії Миронівни

Заступника голови комісії:

Члена комісії: Чернюх Марія Миколаївна

Члена комісії: Скіра Наталія Михайлівна

Члена комісії: Лобур Тетяна Василівна

Члена комісії: Возьна Леся Миколаївна

Члена комісії: Проць Андріяна Михайлівна

 

керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про наступне:

1. Куликівська селищна рада Львівського району Львівської області (ЄДРПОУ 04371957), місцезнаходження: пл.Незалежності, №27, селище міського типу Куликів, Львівського району, Львівської області, 80362) внаслідок реорганізації Великодорошівської сільської ради (ЄДРПОУ 34279344), місцезнаходження: с.Великий Дорошів, Жовківського району, Львівської області, 80364) шляхом приєднання до Куликівської селищної ради Львівського району Львівської області є правонаступником майна, активів та зобов’язань Великодорошівської сільської ради, а саме:

1.1. Необоротних активів (балансова вартість) – ____________ грн., у тому числі:

- основні засоби – __________ грн.;

- інші необоротні матеріальні активи – __________ грн.;

1.2. Виробничі запаси – __________ грн.;

1.3. Грошових коштів – __________ грн.;

1.4. Дебіторської заборгованості – __________ грн., у тому числі:

- перед бюджетом – __________ грн.;

- з оплати праці – __________ грн.;

1.5. Кредиторської заборгованості – __________ грн., у тому числі:

- перед бюджетом – __________ грн.;

- з оплати праці – __________ грн.;

2. Разом із майном Великодорошівської  сільської ради Куликівська селищна рада приймає документи, що підтверджують право власності (володіння, користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та документів, які підтверджують право власності або користування земельними ділянками.

Додатки до передавального акту: ________ на ____ аркушах.

Усього: _____ аркушів.

 

Комісія з реорганізації Великодорошівської сільської ради

 

Голова комісії:                  _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

Заступник голови комісії: _____________                  ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

Член комісії:                     _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

Член комісії:                     _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

Член комісії:                     _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

Член комісії:                     _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

Член комісії:                     _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

 

Від імені Куликівської селищної  ради прийняла

Комісія з прийняття майна, активів та зобов’язань, у складі:

 

    _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

    _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

    _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

 

 

 

Додаток № 3 до рішення Куликівської селищної  ради № 20

від 08.12.2020р.

 

          

ЗАТВЕРДЖУЮ

Куликівський селищний голова

______________/ Бова Л.М/.

                                                                                               (підпис)

« ____» ___________ 2020 року

                                                                                     м.п.

 

 

 

АКТ

 приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності

Великодорошівської сільської ради станом на 08.12.2020р.

 

 

 

«___» ____________ 2020 року                                                           № ____

 

 

 

Підстава: ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015р. № 1000/5.

У зв’язку із: припиненням юридичної особи – Великодорошівської сільської ради шляхом приєднання до Куликівської селищної ради голова Комісії з реорганізації   Великодорошівської сільської ради Бова Л.М. передає, а керуючий справами виконавчого комітету Куликівської селищної ради Захарко В.М.  приймає документи згідно з переліком:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Документи, не завершені в діловодстві Великодорошівської сільської ради:

 

з/п

№ і назва опису

Кількість примірників опису

Кількість справ

Примітки

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номери відсутніх справ _________________________________________________________

Всього прийнято: _________ (_________________________) справ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Архів Великодорошівської сільської ради:

 

з/п

№ і назва опису

Кількість примірників опису

Кількість справ

Примітки

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Номери відсутніх справ _________________________________________________________

Всього прийнято: __ (_______) справ.

 

 

Передавання здійснив

 

Голова Комісії з реорганізації

Великодорошівської сільської ради

 

___________ /________________

     (підпис)                                         (ПІБ)

 

 

 

 

Приймання здійснив

 

Керуючий справами

Куликівської селищної ради

 

____________ /_________________

          (підпис)                                      (ПІБ)

 

 

 

УКРАЇНА

КУЛИКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
позачергова ІІ сесія  VІІІ демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 грудня 2020 р.№21

смт. Куликів

 

Про початок реорганізації

ради шляхом приєднання до

Куликівської селищної ради

Львівського району Львівської області

 

              Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад», Постановою Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів»,  відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч.4 ст.31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. №419, п.7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. №879, ч.4 ст.3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015р. №1000/5,  Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 12.06.2020року №718-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області», на підставі рішення Куликівської селищної ради  від 27.11.2020р. №1 «Про визнання повноважень депутатів Куликівської селищної ради», Куликівська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Розпочати процедуру реорганізації Смереківської сільської ради Жовківського району Львівської області (ЄДРПОУ 22356039), місцезнаходження: 80358, Львівська  область, Жовківський район, с. Смереків, вул. Центральна, 40 шляхом приєднання до Куликівської селищної ради Львівського району Львівської області (ЄДРПОУ 04371957), місцезнаходження: 80362, Львівська  область, Жовківський район, селище міського типу Куликів, пл. Незалежності, №27.

2. Куликівська селищна  рада Львівського району Львівської області (надалі – Куликівська селищна рада) є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Смереківської сільської ради Жовківського району Львівської області (надалі – Смереківська сільська рада).

 1. Утворити комісію з реорганізації Смереківської сільської ради Жовківського району Львівської області у складі (надалі – комісія з реорганізації Смереківської сільської ради):

1) Голова комісії: Бова Лілія Миронівна, 14.04.1974 р.н.( реєстраційний номер облікової картки платника податків 2713211623 ) –  Куликівський селищний голова;

2) Заступник голови комісії: Стахів Богдан Володимирович. 11.03.1974 р.н.( реєстраційний номер облікової картки платника податків  2709806050) –   перший заступник  селищного голови

3) Член комісії: Чернюх Марія Миколаївна, 16.02.1966 р.н.  (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2415314604  ) – головний бухгалтер  Куликівської селищної ради;

4) Член комісії: Скіра Наталія Михайлівна, 28.05.1976 р.н. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2790722762 );

 спеціаліст І-ої категорії (землевпорядник) Куликівської селищної ради;

5)  Член комісії: Лобур Тетяна Василівна, 21.01.1984 (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3070108606 ) – військовий обліковець Куликівської селищної ради

6)  Член комісії: Дячик Оксана Федорівна, 30.04.1971 р.н. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2605219060) -  головний бухгалтер Смереківської сільської ради;

7) Член комісії:   Стадницька Ольга Вікторівна, 12.10.1992 р.н. (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3308807268)-  спеціаліст ІІ категорії (землевпорядник ) Смереківської сільської ради. 

Місцезнаходження комісії з реорганізації Смереківської сільської ради: 80362 Львівська  область, Жовківський район, селище міського типу Куликів, пл. Незалежності, №27.

 1. Покласти на комісію з реорганізації Смереківської сільської ради повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Смереківської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2020р.
 2. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Смереківської сільської ради.
 3. Затвердити План заходів з реорганізації Смереківської сільської ради згідно з додатком №1 до рішення.
 4. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань Смереківської сільської ради надати право селищному голові  самостійно здійснювати без погодження із Куликівською селищною радою заміну персонального складу комісії з реорганізації Смереківської сільської ради під час виконання п. 2 Плану заходів з реорганізації Смереківської сільської ради.
 5. Затвердити форму передавального акту згідно з додатком №2 до рішення, комісії з реорганізації Смереківської сільської ради використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 6. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2020 р. під час діяльності Смереківської сільської ради, що приєднується до Куликівської селищної ради згідно з додатком №3 до рішення. комісії з реорганізації Смереківської сільської ради використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 7. Комісії з реорганізації Смереківської сільської ради забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Смереківської сільської ради станом на 31.12.2020 р. у порядку, передбаченому законодавством та передати їх Куликівській селищній  раді.
 8. Визначити відповідальним за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Смереківської сільської ради станом на 31.12.2020р. до Куликівської селищної ради керуючого справами виконавчого комітету ради Захарко В.М.
 9. Уповноважити Куликівського селищного голову затвердити від імені Куликівської селищної ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Смереківської сільської ради станом на 31.12.2020р.
 10. Керуючому справами виконавчого комітету Куликівської селищної ради Захарко В.М. у строк до 31.12.2020р. подати Куликівському селищному голові пропозиції щодо порядку подальшого зберігання та використання документів Смереківської сільської ради (не завершених в діловодстві та архівів).
 11. Куликівському селищному голові Бові Л.М. забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом, та утворити комісію з прийняття майна, активів та зобов’язань Смереківської сільської ради і забезпечити своєчасне та повне прийняття й оприбуткування зазначеного майна, активів та зобов’язань Куликівською селищною радою.
 12. Голові Комісії з реорганізації Смереківської сільської ради Бові Л.М. забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом, та про хід і результати проведеної роботи інформувати Куликівську селищну раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.
 13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Куликівського селищного голову.

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                         Бова Л.М.

 

Додаток №1 до рішення Куликівської селищної  ради

№21 від  08 .12.2020р.

 

План заходів з реорганізації

Смереківської сільської ради

 

№ з/п

Порядок здійснення заходів

Термін виконання

Виконавець

 

1

Інвентаризація та передача документів, що нагромадилися під час діяльності Смереківської сільської ради станом на 31.12.2020р. Куликівській селищній раді

До 10.01.2021р.

Комісія

 

2

Повна інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Смереківської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом 31.12.2020р.

До 10.01.2021р. включно

Комісія

 

3

Складання Передавального акту майна, активів та зобов’язань Смереківської сільської ради Куликівській селищній раді

До 10.01.2021р. включно

Комісія

 

4

 

 

 

5

Передача складених Комісією з реорганізації передавальних актів на затвердження Куликівській селищній  раді

Затвердження складених Комісією

з реорганізації передавальних актів Смереківської сільської ради Куликівською селищною радою

 

До 12.01.2021р. включно

 

До

20.01.2021р.

включно

Голова Комісії

 

 

Комісія

 

6

Забезпечення процесу передачі майна, активів та зобов’язань Смереківської сільської ради Куликівській селищній раді після затвердження відповідного передавального акту

До 22.01.2021р. включно

Комісія

 

 

 

 

Додаток № 2 до рішення Куликівської селищної  ради

№21від 08.12.2020р.

 

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ

 

с. Смереків                             «____»                           2020 року

 

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації Смереківської сільської ради, створеної рішенням Куликівської селищної ради  від 08.12.2020р. № ____, у складі:

Голови комісії: Бови Лілії Миронівни

Заступника голови комісії: Стахів Богдан Володимирович

Члена комісії: Чернюх Марія Миколаївна

Члена комісії: Скіра Наталія Михайлівна

Члена комісії: Лобур Тетяна Василівна

Члена комісії: Дячик Оксана Федорівна

Члена комісії: Стадницька Ольга Вікторівна

 

керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, склали цей акт про наступне:

1. Куликівська селищна рада (ЄДРПОУ 04371957 ), місцезнаходження: пл.Незалежності, №27, селище Куликів, Львівського району, Львівської області, 80362) внаслідок реорганізації Смереківської сільської ради (ЄДРПОУ 22356039), місцезнаходження: вул. Центральна, 40 с.Смереків, Жовківського району, Львівської області, 80 ….) шляхом приєднання до Куликівської селищної ради є правонаступником майна, активів та зобов’язань Смереківської сільської ради, а саме:

1.1. Необоротних активів (балансова вартість) – ____________ грн., у тому числі:

- основні засоби – __________ грн.;

- інші необоротні матеріальні активи – __________ грн.;

1.2. Виробничі запаси – __________ грн.;

1.3. Грошових коштів – __________ грн.;

1.4. Дебіторської заборгованості – __________ грн., у тому числі:

- перед бюджетом – __________ грн.;

- з оплати праці – __________ грн.;

1.5. Кредиторської заборгованості – __________ грн., у тому числі:

- перед бюджетом – __________ грн.;

- з оплати праці – __________ грн.;

2. Разом із майном Смереківської  сільської ради Куликівська селищна рада приймає документи, що підтверджують право власності (володіння, користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та документів, які підтверджують право власності або користування земельними ділянками.

Додатки до передавального акту: ________ на ____ аркушах.

Усього: _____ аркушів.

 

Комісія з реорганізації Смереківської сільської ради

 

Голова комісії:                  _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

Заступник голови комісії: _____________                  ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

Член комісії:                     _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

Член комісії:                     _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

Член комісії:                     _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

Член комісії:                     _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

Член комісії:                     _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

 

Від імені Куликівської селищної  ради прийняла

Комісія з прийняття майна, активів та зобов’язань, у складі:

 

    _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

    _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

    _____________                   ________________

(підпис)                                  (ПІБ)

 

 

 

Додаток № 3 до рішення Куликівської селищної  ради № 21

від 08.12.2020р.

 

          

ЗАТВЕРДЖУЮ

Куликівський селищний голова

______________/ Бова Л.М/.

                                                                                               (підпис)

« ____» ___________ 2020 року

                                                                                     м.п.

 

 

 

 

АКТ

 приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності

Смереківської сільської ради станом на 08.12.2020р.

 

 

 

 

«___» ____________ 2020 року                                                           № ____

 

 

 

 

Підстава: ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015р. № 1000/5.

У зв’язку із: припиненням юридичної особи – Смереківської сільської ради шляхом приєднання до Куликівської селищної ради голова Комісії з реорганізації   Смереківської сільської ради Бова Л.М. передає, а керуючий справами виконавчого комітету Куликівської селищної ради             Захарко В.М. приймає документи згідно з переліком:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Документи, не завершені в діловодстві Смереківської сільської ради:

 

з/п

№ і назва опису

Кількість примірників опису

Кількість справ

Примітки

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Номери відсутніх справ _________________________________________________________

Всього прийнято: _________ (_________________________) справ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Архів Смереківської сільської ради:

 

з/п

№ і назва опису

Кількість примірників опису

Кількість справ

Примітки

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Номери відсутніх справ _________________________________________________________

Всього прийнято: __ (_______) справ.

 

 

Передавання здійснив

 

Голова Комісії з реорганізації

Куликівської селищної ради

 

___________ /________________

     (підпис)                                         (ПІБ)

 

 

 

 

Приймання здійснив

 

Керуючий справами

Куликівської селищної ради

 

____________ /_________________

          (підпис)                                      (ПІБ)

 

 

 

 

УКРАЇНА

КУЛИКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
позачергова ІІ сесія  VІІІ демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08 грудня 2020 р.№22

смт. Куликів

 

Про встановлення чисельності  виконавчого комітету

Куликівської селищної  ради VІІІ-го демократичного

скликання та затвердження його  персонального складу

 

                 Розглянувши пропозицію Куликівського селищного голови,   керуючись ст. ст. 26, 42, 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Куликівська селищна  рада                                                    

В И Р І Ш И Л А:

 

           1. Встановити чисельність виконавчого комітету Куликівської селищної ради VІІІ-го демократичного скликання в кількості  23 осіб.

           2. Затвердити персональний склад виконавчого комітету (додається).

 

 

 

 

 

 

             Селищний голова                                              Бова Л.М.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Куликівської селищної ради

Львівського району Львівської області

 

 

Голова виконавчого комітету

Бова Лілія Миронівна

Заступник голови

Стахів Богдан Володимирович

Секретар виконавчого комітету

Захарко Василина Михайлівна

 

 

 

Члени виконавчого комітету:

Макогін Ганна Володимирівна

 

Даниляк Олександра Степанівна

 

Лелик Ярослав Григорович

 

Семчук Василь Володимирович

 

Джура  Лілія Станіславівна

 

Панюра Надія Федорівна

 

Голованенко Віра Ігорівна

 

Хамхіль Роман Романович

 

Савчук Богдан Іванович

 

Курка Роман Терентійович

 

Пилипець Федір Федорович

 

Скіра Наталія Михайлівна

 

Літун Христина Миколаївна

 

Вовкун Володимир Васильович

 

Кулинич Назарій Михайлович

 

Лев Мирослава Ярославівна

 

Дацко Надія Михайлівна

 

Лущак Тетяна Орестівна

 

Гаврильцьо Андріана Степанівна

 

Нос Наталія Василівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь